Powered by W-Agora
bevegelsen >> Sosialisme og kapitalisme
You are not logged in Login  Register    

NYHET: Grunnet spamposting har vi måttet kreve innlogging for å skrive innlegg. Oppe til høyre kan du logge inn eller registrere deg eller få nytt passord. Har opprettet gjestebruker: Brukernavn: gjest passord: gjest

Dette er et åpent forum. Blant forumets brukere er det både medlemmer og ikke-medlemmer av BfS. Innlegg representerer ikke nødvendigvis BfS' synspunkt og står for undertegners egen regning. For informasjon om Bevegelsen for Sosialisme, se vår faste webside bevegelsen.no. Vi driver ingen meningsensur - men personsjikane, ulovligheter og annen grovt usømmelig opptreden kan medføre at innlegg blir slettet uten varsel. Rapport om misbruk av forumet sendes til debatt@bevegelsen.no.
Carl Jeppesens politikk 1887 - og i dagHits: 1783
Ole Å Langeland [OÅL]
on 2009-20-12 01:46
[ Edit  Delete  ]
Reply  List    Monitor
http://virksommeord.uib.no/taler?id=3361

Carl Jeppesens foredrag i 1887 mot bekyttelsestoll og for frihandel er verd en studie.

Når Carl Jeppesen den gang kjempet for sosialismen og samtidig for frihandel, så kunne han ikke ha klare forestillinger om hvordan sosialismen skulle ordnes, naturligvis fordi det manglet erfaringsgrunnlag.

Men han forstod at statlig planlegging av produksjonen måtte stå sentralt.
Denne står da i motsetning til ønske om frihandel som skulle sørge for at landet fikk de produksjonsgrener som var "naturlig". Beskyttelsestoll ville forhindre denne naturlighet og gjøre forbruksvarene dyre.

Som eksempel på en var som det lønner seg å importere, har ofte tomaten vært nevnt. Carl Jeppesen mente at produksjon av kammer på den tiden ville være for dyrt med en egen norsk fabrikk for norsk marked.

Men skal markedet bestemme- så er det da kapitalisme. Et sosialistisk system må ha en form - og det blir en statlig form - og det blir da videre en nasjonal form - uten at dette dermed er nasjonalisme.

Det kunne hverken i 1887 eller i dag være noen oppgave for sosialister å skjønnmale hverken stat eller nasjon som et mål i seg selv.

Når flere stater forholder seg til hverandre på planøkonomiens prinsipper, så vil dette være det stikk motsatte av nasjonalisme, og den spesialisering mellom landende vil kunne skje - uten at det fører til store ujevnheter.

I dag blir store deler av næringslivet rasert som følge av markedsliberalismen. Om billige varer kan importeres, så kan det også undergrave og utarme det økonomien og skade folkets interesser.

Et moment som ikke var særlig betont i 1887, var miljøspørsmålet. tanken om en klimakrise måtte være ganske fjern. Transport over lange avstander og den negative miljøeffekt det har i dag, var fjernt den gang.

Likevel er nok denne indre motsigelsen som ligger i Carl Jeppesens tale noe som fortsatt er tilstede hos flere sosialister. Og den motsigelsen ligger i på den ene siden at kapitalismens løser produsjonsproblemene "naturlig", mens sosialismen løser problemene gjennom bevissthet. Å velge både det "naturlige" og det bevisste samtidig blir å ha et bein i begge systemer.
 


<< Previous   |   Next >>
  Subject Author Date
*  Carl Jeppesens politikk 1887 - og i dag Ole Å Langeland 2009-20-12 01:46
Jump to :


Forums

bevegelsen.no


Nå på bevegelsen.no: