Powered by W-Agora
bevegelsen >> Internasjonalt
You are not logged in Login  Register    

NYHET: Grunnet spamposting har vi måttet kreve innlogging for å skrive innlegg. Oppe til høyre kan du logge inn eller registrere deg eller få nytt passord. Har opprettet gjestebruker: Brukernavn: gjest passord: gjest

Dette er et åpent forum. Blant forumets brukere er det både medlemmer og ikke-medlemmer av BfS. Innlegg representerer ikke nødvendigvis BfS' synspunkt og står for undertegners egen regning. For informasjon om Bevegelsen for Sosialisme, se vår faste webside bevegelsen.no. Vi driver ingen meningsensur - men personsjikane, ulovligheter og annen grovt usømmelig opptreden kan medføre at innlegg blir slettet uten varsel. Rapport om misbruk av forumet sendes til debatt@bevegelsen.no.
Obama bygger allianser til Höyre.Hits: 1644
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2010-12-12 17:24
[ Edit  Delete  ]
Reply  List    Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Det er pinsomt at kunnskapene om Obamas pro-kapitalisme er så dårlig. For de som leter finns mange
bra artikler som går gjennom det Demokratiske Partiets kandidat fra presidentvalget i USA hösten 2008.
Obama er for eksempel både tilhenger av dödsstraff og at kapitalen i USA skal gjenvinne sin politiske og
ökonomiske styrke i verden. Det skjer ingen maktoverföring til ansatte ute på arbeidsplassene eller der
mennesker bor. Obamas 'demokrati-utvikling' er såkallte samfunnstjenester som skal avlaste det offentlige
med lave lönninger.

Det er verdt å legge merke til at Obama nesten ikke snakket om arbeiderklassen i valgkampen. Nesten
alt var konsentrert om middelklassen, 'the middle class'. Nå er det tvilsomt om middelklassen i USA er
så sterk som media påstår. Mange er veldig fattige og de som har arbeid kan tjene så lite som 200.000-
300.000 norske kroner om året. Det er ikke mye i et land der man må betale både utdannelse og dyre
forsikringer.

Under valgkampen snakket Obama ikke om rasismen. Han unngikk kritikk fordi han ikke ville stöte bort
hvite velgere som har fordommer. Rasismen i USA som overalt er institusjonalisert i systemet. Over-
klassen bruker den til å splitte befolkning på samme måte som den har klart å få mennesker å definiere
seg etter det som splitter de og ikke forener, dvs gjennom nasjonalismen.

Obama vil bygge politiske allianser mot höyre. Etter åtte år med Bush er det Republikanske partiet splittet.
En fraksjon består av konservative som kaller seg det 'kristne höyre' og tilsvarer Framskrittspartiet i Norge.
En annen er mere liberal og tilsvarer Höyre. Obama har utnyttet splittelsen ved å strekke ut ei hand til
den mindre konservativ fraksjon i det Republikanske partiet for samarbeid over hele linja. I Obamas
'cabinet', som tilsvarer en regjering, inngår republikanere. Mest kente er Robert Michael Gates som var
'Secretary of Defence' under Bush.

Staten og kapitalen i USA behöver en Obama for å gjenvinne terreng. USA er på defensiven historisk.
USAs ökonomi er ikke lenger i en egen liga. Både Kina og Europeiske Unionen befinner seg på samme
nivå. Tilbakegangen i USA har blitt forsterket av en finansiell krise der Obama har klart å overbevise det
amerikanske folket at staten stötte bedrifter med store ökonomiske problemer. Det er englesang for de
statskapitalistiske 'venstre'-gruppene. Men noe makt får ikke vanlige mennesker med Obamas krise-
politikk. Det er ingen tilfeldighet at de ökonomiske ekspertene i regjeringa kommer fra Wall Street og
de störste forsikringsselskapene som har blitt kjört i gröfta. Nå gir Obama de samme en sjanse til
å administrere sin egen konkurs med skattepenger.

For at USA som nasjonalstat fortsatt skal lede verdenskapitalismen, det er faktisk det 'venstre'-gruppene
håper på, må USA produsere mere på verdensmarkedet. Det betyr at kapital i USA må eksportere mere
på bekostning av konkurrenter fra for eksempel norske, tyske, svenske, kinesiske og andre land. Et av
flere problemer for kapital i USA som ikke kan flytte produksjonen er at lönningen i Asia er lavere.

Obama kan bare lykkes som representant for stat og kapital i USA om han får mennesker til å akseptere
at lönningene synker for å gi kapital i USA höyere profitt og bedre muligheter til å ekspandere. I Sverige
er mönster like tydlig der fagforeninger har klart å få ansatte til å senke lönna i trua at det skal redde
arbeidsplassene. Pampene forteller ikke at samme politikk gjennomföres hos konkurrentene, også
der med fagforeningas velsignelse. Konsekvensene av fagforeningsappatratets politikk er at arbeidere
og andre ansatte blir manipulert til å delta i en konkurranse seg imellom for å senke lönningene mest
mulig nasjonalt og internasjonalt.

Dollaren er egentlig overvurdert. Den holdes oppe av stor etterspörsel på verdensmarkedet. Kina har her
en nökkelposisjon for å redde verdenskapitalismen fra et ökonomisk sammenbrudd med veldig store
reserver av dollar. I lengden er det en uholdbar situasjon når sterke valutaer som Euro og Kinas Renminbi
tar over. Kinas og Vest-Europas ökonomi er allerede like stor som den i USA kommer og vil i närmeste
framtid distansere USA. Det kommer å påvirke dollarens rolle i verdensökonomien.

Både statlige og private instanser har gigantiske lån som skal betales tilbake. Det er lån i dollar. Så
hvorfor synker da ikke dollaren som en sten? Svaret er at USA har tjent ganske mye på at verden kjöper
dollar som den amerikanske staten bare trykker og trykker. Den amerikanske staten selger papir med
en gigantisk profitt fordi de störste kapitalinteressene andre verdenskrig bestemte seg for å satse på den
sterkeste ökonomien sterkeste landet. Om dollaren under hösten 2009 skulle minske kraftig i verdi betyr
det en stor internasjonal finanskrise, ennå större en krasjen på Wall Street i 1929.

En devaluering av dollaren kommer allikvel å tvinge seg fram. Allerede i dag er arbeidslösheten oppe i
8-10% og en konsekvens av flere faktorer. Men om Obama vil redusere både arbeidslösheten og den
store gjelda for private og statlige institusjoner må USA eksportere mere. Flere mennesker må i arbeid.
En enkel måte å gjöre det på er å devaluere valutaen. Da blir priset på amerikanske varer og tjenester
blir lavere i forhold til konkurrentene. Det kommer med et pris. Varer som importeres til USA vil bli
dyrere, for eksempel fisk og fiskeprodukter fra Norge. Skal Obama lykkes slik statskapitalismens
nasjonale 'venstre' vil så betyr det lösninger som rammer norske kapitalinteresser, sannsynligvis også
med arbeidslöshet. Noe å tenke på for de mest Obama-vennlige når de vil redde kapitalismen fra sin
egen krise.

En annen faktor er at USA må kreve at regjeringene i de land som er objekt for USAs eksport må drive
en ökonomisk politikk som stimulerer etterspörselen og ikke sparing. Det kommer i konflikt med Kinas
satsning på store investeringer i industri, jordbruk og militäret.

Obama-administrasjonen har som mange vet gjort gigantiske utbetalinger til amerikanske bedrifter
som har gått med underskudd. Pengene kommer fra skatteinntekter og blir tatt fra skoler, sykehus, veier,
eldreomsorg og en mengde andre ansvarsområder, blant annet til private entreprenörer som får betalt
av det offentlige for varer og tjenester. Men ikke for militäret. Obama fortsetter der Bush-administrasjonen
slapp med gigantiske utgifter til et militärapparat som ikke står i proporsjon til det militäre behovet.


Det som virkelig skulle redde USAs ökonomi i dag er faktisk et större krig, langt större enn det som vi
ser i Irak og Afghanistan. Alternativet er militär-diktatur som ikke behöver et krig. Om noen terrorister
får tak i en atombombe i miniatyr og bruker den mot sivile eller offentlige mål vil det kunne åpne for
et militär-diktatur i USA. Kapitalen kommer å bruke det tilfellet like effektivt som 9.11.


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 
https://libcom.org/library/the-bolsheviks-and-workers-control-solidarity-group ¤ << Previous   |   Next >>
  Subject Author Date
*  Obama bygger allianser til Höyre. Bjørn-Olav Kvidal 2010-12-12 17:24
Jump to :


Forums

bevegelsen.no


Nå på bevegelsen.no: