Powered by W-Agora
bevegelsen >> Internasjonalt
You are not logged in Login  Register    

NYHET: Grunnet spamposting har vi måttet kreve innlogging for å skrive innlegg. Oppe til høyre kan du logge inn eller registrere deg eller få nytt passord. Har opprettet gjestebruker: Brukernavn: gjest passord: gjest

Dette er et åpent forum. Blant forumets brukere er det både medlemmer og ikke-medlemmer av BfS. Innlegg representerer ikke nødvendigvis BfS' synspunkt og står for undertegners egen regning. For informasjon om Bevegelsen for Sosialisme, se vår faste webside bevegelsen.no. Vi driver ingen meningsensur - men personsjikane, ulovligheter og annen grovt usømmelig opptreden kan medføre at innlegg blir slettet uten varsel. Rapport om misbruk av forumet sendes til debatt@bevegelsen.no.
Korleis skal vi forstå den økonomiske krisa i USA?Hits: 2640
Kjell Underlid [kjell]
on 2008-29-03 22:07
[ Edit  Delete  ]
Reply  List  Expand  Monitor
Korleis skal vi forstå den økonomiske krisa i USA? Det er altfor få som skriv om økonomi på dette forumet!

Er USA inne i ein resesjon, og kor lenge vil denne i så fall vare?
Kva har underskotet på den amerikanske handelsbalansen og i det amerikanske statsbudsjettet å seie i denne samanheng?
Kva for konsekvensar vil den økonomiske krisa i USA få for verdsøkonomien?
Ser vi byrjinga på slutten på USA si suverene stilling som den fremste økonomiske stormakta i USA?
Og viktigast av alt: Kva er dei grunnleggjande årsakene til den økonomiske krisa i USA?

Dette er nokre få av dei mange spørsmåla som kan stillast i denne samanheng. Men korleis analyserer vi dette? Kva for svar gjev vi? Som marxistar skulle vi kunne analysere dette.

Kjell Underlid
 


<< Previous   |   Next >>
  Subject Author Date
*  Korleis skal vi forstå den økonomiske krisa i USA? Kjell Underlid 2008-29-03 22:07
  Re: Korleis skal vi forstå den økonomiske krisa i USA? Kjell Underlid 2008-04-04 22:59
Jump to :


Forums

bevegelsen.no


Nå på bevegelsen.no: