Powered by W-Agora
bevegelsen >> Åpent forum
You are not logged in Login  Register    

NYHET: Grunnet spamposting har vi måttet kreve innlogging for å skrive innlegg. Oppe til høyre kan du logge inn eller registrere deg eller få nytt passord. Har opprettet gjestebruker: Brukernavn: gjest passord: gjest

Dette er et åpent forum. Blant forumets brukere er det både medlemmer og ikke-medlemmer av BfS. Innlegg representerer ikke nødvendigvis BfS' synspunkt og står for undertegners egen regning. For informasjon om Bevegelsen for Sosialisme, se vår faste webside bevegelsen.no. Vi driver ingen meningsensur - men personsjikane, ulovligheter og annen grovt usømmelig opptreden kan medføre at innlegg blir slettet uten varsel. Rapport om misbruk av forumet sendes til debatt@bevegelsen.no.
LO-topp påstår svenske ungdommer tar arbeid fra norske ungdommer - Som et gufs fra fascismen på 1930-talletHits: 333
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2018-07-01 04:10
[ Edit  Delete  ]
Reply  List    Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Sjefsökonom Stein Reegård i det norske LO uttaler:

"316.000 nye jobber ble skapt mellom 2005 og 2012. To av tre jobber gikk til
innvandrere.

– Lett tilgang på billigere og ivrigere arbeidskraft er attraktivt for
bedriftene, og de vil nok ofte foretrekke en utlending som vil stå på for en
kortere periode fremfor en som er her og har hatt større problemer på
arbeidsmarkedet, sier Reegård." (Publisert 04.03.2013)

https://www.nrk.no/norge/lo-frykter-svensk-innvandring-1.10935807

*

I Norge har det fra LO-hold til og med blitt hevdet at svenske ungdommer tar
jobben fra norske ungdommer i trua at det er antall mennesker i et land som
er problemet og ikke systemet som hetser folk mot folk, yrkesgrupper mot
yrkesgrupper. Disse elitene vil splitte vanlige mennesker etter
yrkestilhörighet og hvilken nasjon de kommer fra. Om eliten lykkes vil de
bare gjöre det lettere for fascismens pånyfödelse - noe som delvis skjer i
dagens Europa og USA.

Tar nordlendinger arbeid fra tröndere når de flytter til Tröndelag? Tar
tröndere og bergensere arbeid fra folk i Oslo når de flytter til hovedstaden
i Norge? Er det vanlige mennesker som er skyld i at de av ökonomiske grunner
tvinges flytte for å få arbeid eller er det systemet som ikke klarer å
generere arbeid til alle?

Löser man arbeidslösheten med å avskjedige mennesker fra andre nasjoner,
sperre grensene eller operere med kvonter når vi lever i en verdensökonomi
som stadig er påvirket av konjunkturer og kriser? I og med opplösninga av
avtalene 1971 fra Bretton Woods i USA under 1944-1945 så har man sluppet
kapitalet fritt og opphevet målsettinga at valutaene skal väre mest mulig
stabile. Resultatet har blitt store finansielle kriser og avindustrialisering
av deler av de utviklete landa med mange langtidsarbeidslöse. Det er vanlige
mennesker som har blitt de store taperne i ett system som tilbyr dem å
konkurrere med arbeidsfolk i andre land for hvem som kan lokke til seg
investeringskapital med laveste lönninger.

Det er en utvikling som åpner for nasjonalisme, nasjonalsjåvinisme og rasisme
- fascismens pånyfödelse fordi statsvenstregruppene ikke er så "radikale" som
fascismen som lover gull og grönne skoger til mennesker i den rette
folkegruppa bak stengte grenser. Statsvenstregrupper vil bare korrigere
kapitalismen, ikke avskaffe den. Visst kan fascismen i begynnelsen av sin
makt skape flere jobb: som vakter til fengsler og leir til opposisjonelle,
til politi og militäret. Det kan også bli flere som får lavbetalt
obligatorisk offentlig arbeid og jobb i krigsindustrien. Flere jobb på veien
til et nytt storkrig - det som kan skje om ikke massene forener seg over
grensene.

Om vanlige mennesker aksepterer å gå i strupen på hverandre på bakgrunn av
hvilken landsdel de kommer fra, hvilket land, etnisk gruppe eller hudfarge så
vil årsaken til mangelen på arbeid ikke löses. Resultatet blir derimot at
vanlige mennesker hetses med forakt og hat over grensene der man ofrer
solidariteten for å "hjelpe" den "egne" overklassen - med lönnssenkning, for
eksempel. Det er ingenting som bare overklassen i det "egne" landet kan klare
av. Dermed er man inne i en spiral med lönnsnedgang der det til slutt bare
står tilbake en ennå fattigere befolkning - også i dagens Norge som ikke er
så fattig. Heller ikke kapitalistene har "löst" problemet fordi alle
kapitalister bruker samme metode og dermed har de ikke fått den
konkurransefordelen de har håpet på.

Situasjonen i USA er slik at et krig faktisk kan "löse" en del ökonomiske
problemer for kapitalismen til priset av mange döde på slagfeltet eller i de
sivile områdene som har blitt bombet. Titalls millioner som blir drept av
kapitalismen (også av den totalitäre statskapitalisme vi ser i fascismen og
ulike varianter partidiktatur).

Les:

https://libcom.org/library/economics-politics-and-the-age-of-inflation-
mattick-six

https://fee.org/articles/37-if-fdrs-new-deal-didnt-end-the-depression-then-
it-was-world-war-ii-that-did/


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 
https://libcom.org/library/the-bolsheviks-and-workers-control-solidarity-group ¤ << Previous   |   Next >>
  Subject Author Date
*  LO-topp påstår svenske ungdommer tar arbeid fra norske ungdommer - Som et gufs fra fascismen på 1930-tallet Bjørn-Olav Kvidal 2018-07-01 04:10
Jump to :


Forums

bevegelsen.no


Nå på bevegelsen.no: