Powered by W-Agora
bevegelsen >> Åpent forum
You are not logged in Login  Register    

NYHET: Grunnet spamposting har vi måttet kreve innlogging for å skrive innlegg. Oppe til høyre kan du logge inn eller registrere deg eller få nytt passord. Har opprettet gjestebruker: Brukernavn: gjest passord: gjest

Dette er et åpent forum. Blant forumets brukere er det både medlemmer og ikke-medlemmer av BfS. Innlegg representerer ikke nødvendigvis BfS' synspunkt og står for undertegners egen regning. For informasjon om Bevegelsen for Sosialisme, se vår faste webside bevegelsen.no. Vi driver ingen meningsensur - men personsjikane, ulovligheter og annen grovt usømmelig opptreden kan medføre at innlegg blir slettet uten varsel. Rapport om misbruk av forumet sendes til debatt@bevegelsen.no.
Alvorlig feil å fryse eller legge ned forumet bare for skape et nytt under en Amerikansk StorbedriftHits: 119
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2017-21-12 19:44
[ Edit  Delete  ]
Reply  List    Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Det har blitt foreslått at forumet på Bevegelsen for Sosialisme skal fryses eller legges ned på grunn
av for liten aktivitet. Alternativet skal viss väre å skape et nytt forum på Facebook som eies av et
stort amerikansk selskap med makt over det som blir skrevet. Noe å tenkt på i tilfelle av krig i Asia
mellom USA og Nord-Korea som direkte eller indirekte kommer å stöttes av Kina og Russland.

Om det er liten debatt på BfS - de siste årene har undertegnende og muligens noen få andre brukt
forumet - så skulle neppe flere debattere bare for at man skaper et nytt forum på en annen plattform.

Manglende debatt må nok bli forstått av den allmenne politiske situasjonen og den organiserte
venstresidas evne og interesse til å nå ut til menneskene i samfunnet. Det kommer ikke å forandres bare
for at man har et debattforum på for eksempel Facebook. Der finnes heller ingen struktur som kan
presentere innleggene som vi i dag ser på BfS sitt forum med både 'Åpent Forum', 'Internasjonale
spörsmål', 'Sosialisme og kapitalisme' og 'Kultur'. Innleggene kommer å blandes om både det ene og
andre. Det er vel 150-160 personer som er registrert på BfS-forumet der kanskje 10-15% er personer som
har flere identiteter eller spam-navn. Tilbake står allikevel så mange at det burde finnes grunnlag til
mere debatt.

Er det ingen debatt er den dypere årsaken utenfor forumet som forum. En mere sannsynlig årsak er
samfunnsutviklinga der menneskene atomiseres og med kapitalismens private lösninger der venstresida
desillusjoner. Vi lever i en tid etter avtalen fra forhandlingene i USA, Bretton Woods, 1944-1945 da de
fleste vestlige land og senere akselmaktene ble enige om å forsöke å holde faste valutakurser med stor
kontroll på den finansielle kapitalen for å styrke handelen og investeringer i produksjonen og den
reale ökonomien. I 1970-71 var den perioden over og kapitalen fikk större friheter med alt hva det har
fört med seg. Les Noam Chomsky, men også ökonomer som Joseph Stiglizt.

Når kapitalismen tilbyr menneskene å kjöpe sin egen leilighet, rekkehus eller bolig så betyr det veldig
stor gjeld. Hvor mange risikerer sitt arbeid med politisk aktivisme om man har en gjeld på én, to, tre
eller fire millioner kroner? Snarere leder det til at man trekker seg tilbake og forsöker "löse" sin
egen private situasjon med å tilpasse seg fordi konsekvensene av streik eller aksjoner kan bli en
katastrofe for en selv og ennå mere om man har barn og ektefelle.

Om et samfunn beveger seg i korporativistisk retning der både fagforeninger og politiske partier blir
mere eller mindre integrerte i systemet så kommer det å få politiske konsekvenser for menneskene som
"tror på" disse strukturene nettopp fordi det man tror på kommer å ligge lavere, dempe kritikken og de
eksterne aktivitetene til fordel for större aktiviteter i "korridorene".

Utviklingen i retning av at de etablerte politiske partiene og delvis også kulturelle strukturene ledes
av millionärer betyr ökt passivitet. Her i Sverige har for eksempel statsminister Stefan Löfven en
årsinntekt på vel 2 millioner kronor. Det samme hadde formannen i det svenske opposisjonspartiet
Moderata Samlingspartiet (tilsvarer Höyre i Norge). Tidligere leder Anna Kinberg Batra også hadde ei
lönn på ca 2 millioner om året. Lokale politikere i Stockholm som har hovedansvaret for kommunens
etater tjener fra litt over 100.000 kronor til straks under 120.000 kronor för skatt hver måned. Når de
avgår, frivillige eller tvunget, kan de for eksempel som borgarrådet for eldre kunne få en total
avgangserstatning på 795.600 kronor basert på dagens lönn som er 104.000 kronor i måneden. Det er i
prinsipp samme type privilegier i det som kaller seg fagforeningene, spesielt for eliten i toppen av
forbundene. Det som kaller seg den radikale venstresida er i dag like mye integrert med staten som
sosialdemokratene har värt i nesten 100 år.

Her i Stockholm organiserer ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, et sosialistisk forum sentralt i
Stockholm i slutten av november måned. Nå har ABF begrenset muligheten til å få bokbord samtidig som
man aldri har brydd seg om å flytte ut debattdagene som er under en hel lördag og söndag til områder
med vanlige mennesker. Det er på "fina gatan" man vil synes - ikke i ulike drabantbyområder eller andre
områder der det bor mennesker med stor gjeld til banken. Resultatet av å fryse aktivitetene og trekke
seg tilbake til de finere strök er framgang for höyre-ekstreme grupper. De fyller tomrommet når
massenes passiviseres med falske forstillinger om en nasjonal velferdsstat som lover det meste, men
ikke sier sannheten om barbariet det vil bety i praksis.

*

Om Bevegelsen for Sosialisme trekker seg tilbake blir det bare en av mange andre retretter som den
såkalte venstresida har gjort de siste årene, spesielt etter kapitalismens nye omgruppering i Europa og
Öst-Europa.

Til slutt er det vanlig mennesker kamp man må löfte opp uten å framstille seg som Lederen som skal lede
de "lederlöse". Massene må selv kjempe fra det lille til det store. Vil man gi sitt bidrag i den kampen
må man også väre mere dagsaktuell og levende enn dagens BfS. Jeg er ingen reformist, men det er tross
alt noe å läre av disse webbsidene:

https://www.democracynow.org

Minst en gang hver uke må frontsida oppgraderes med både tekst, bilder og video-lenker (om man da ikke
kan ha videoene rett på webbsida).

*

- Utvikle Bevegelsen for Sosialisme

- En retrett til Facebook löser ingenting


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 
¤ http://www.internationalist-perspective.org ¤ http://thecommune.wordpress.com/

<< Previous   |   Next >>
  Subject Author Date
*  Alvorlig feil å fryse eller legge ned forumet bare for skape et nytt under en Amerikansk Storbedrift Bjørn-Olav Kvidal 2017-21-12 19:44
Jump to :


Forums

bevegelsen.no


Nå på bevegelsen.no: