Powered by W-Agora
bevegelsen >> Åpent forum
You are not logged in Login  Register    

NYHET: Grunnet spamposting har vi måttet kreve innlogging for å skrive innlegg. Oppe til høyre kan du logge inn eller registrere deg eller få nytt passord. Har opprettet gjestebruker: Brukernavn: gjest passord: gjest

Dette er et åpent forum. Blant forumets brukere er det både medlemmer og ikke-medlemmer av BfS. Innlegg representerer ikke nødvendigvis BfS' synspunkt og står for undertegners egen regning. For informasjon om Bevegelsen for Sosialisme, se vår faste webside bevegelsen.no. Vi driver ingen meningsensur - men personsjikane, ulovligheter og annen grovt usømmelig opptreden kan medføre at innlegg blir slettet uten varsel. Rapport om misbruk av forumet sendes til debatt@bevegelsen.no.
Show active threads since:

Top    
Da den "demokratiske" klasse-statens politi hjelpte Gestapo å fengsle jöder og motstandsfolk som ble sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland.Hits: 7053
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2011-15-02 23:11
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Attachments:
¤¤¤ * ¤¤¤

"– Det norske politiet var et av de første statlige organene som ble nazifisert. Norske
politimenn deltok i arrestasjonene av jødene. I Oslo ankom politimennene jødenes
hjem i drosjer. I de historiske verkene jeg har tatt for meg, står det likevel svært lite
om nordmennenes medvirkning, sier hun."

- http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/249740


I boka "Rapport fra den Militäre Undersökelseskommisjon av 1946 - 1.Bind", publisert
av Forlaget Oktober, Oslo, 1978. På side 96-97 står det fölgende om 9 april da det
ennå pågikk kamper i andre deler av Norge:

"I en rapport 29/12 1945 til Undersökelseskommisjonen av 1945 forteller politimesteren i Oslo, Kristian Welhaven, bl.a. fölgende fra sitt opphold i luftvernkommandosentralen i Arne Garborgs plass 1 om natten:

'Justisminister Terje Wold var innom et par ganger, siste gang om morgenen antagelig ved 6-7-tiden, da han meddelte at Kongen, den kongelige familie, Regjeringen og Stortinget skulle forlate byen og reise til Hamar. Han ga meg samtidig Regjeringens ordre om at jeg under enhver omstendighet skulle "bli på min plass", ta imot de tyske tropper og ivareta befolkningens interesse på beste måte. Det framgikk klart fra hans uttalelser at det ikke ville bli kjempet om Oslo.'
...

Utpå formiddagen 9. april fikk politimesteren melding om at en tysk styrke på 4-500 mann var på marsj fra Lysaker mot byen. Han sendte da en politistyrke utover for å möte tyskerne, 'for å bidra til at deres innrykning i byen kunne foregå på en sådan måte, at det såvidt mulig ikke foranlediget episoder eller annen uorden'. Eskortert av politistyrken rykket tyskerne ved 1230-tiden inn på festningen.
...
Under senere forhandlinger erklärte tyskerne overfor oberst Schnitler bl.a. at Garden, som ansåes innbefattet i kapitulasjonen, skulle väre ukrenkelig, og at den skulle fortsette sin tjeneste og holde de samme vakter som för. Om fortsatt vakthold fikk for övrig Garden ordre fra divisjonssjefen i en telefonsamtale kl 1530. Ordren ble bekreftet ved gardesjefens personlige besök hos generalen på Gardermoen kl 2300 samme dag. I henhold hertil holdt Garden i de fölgende dager vakt på forskjellige steder i Oslo, bl.a. ved Utenriksdepartementet, ved Stortinget og ved Continental hotell. 11. april fikk gardesjefen av Quislings sekretär Franklin Knudsen ordre om å stille kaptein Winsnes til disposisjon for Quisling; för kapteinen fikk ordren, henvendte gardesjefen seg til kommandanten, som ikke hadde noe å bemerke."


*

Man må på bakgrunn av fakta stille spörsmål hva det er som gjör at et politi lar seg mobilisere til å tjene
et diktatur og en okkupasjonsarmé. Det skjedde ikke bare i Norge, men også i andre land. Vi ser også
et annet aspekt med andre verdenskrig, et aspekt som har blitt glemt av mange historikere, at kapital kan
selge våpen både til den "egne" klasse-staten i krig og fred så vel som våpen til land staten er i krig med
eller som betraktes som "fiende". For eksempel solgte kapital i USA strategiske råvarer til Nazi-Tyskland
til og med etter at Tyskland hadde erklärt krig mot USA 11 desember 1941. Under krigen var det også et
utstrakt samarbeid mellom kapital i USA og Nazi-Tyskland. Forfatterne Gerard Aalders og Cees Wiebes
viser hvordan det gikk til i boka "Affärer till Varje Pris" fra 1989. Sveriges "nöytralitet" var ikke mere
nöytral enn at stat og kapital gav mye större stötte til Nazi-Tyskland enn det andre imperialistiske blokket.


- http://www.ranknfile-ue.org/uen_nastybiz.html

- http://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/daily/nov98/nazicars30.htm

- http://www.thehiddenevil.com/nazis.asp


Til og med Sovjetunionen under Stalin fortsatte å sende store mengder korn og råvarer til Nazi-Tyskland
timene fram til angrepet 22 juni 1941 til tross for at det var informasjon uavhengig av hverandre som fortalte
at et angrep var näre forestående hvilken dag som helst.


- http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet–German_relations_before_1941

- http://en.wikipedia.org/wiki/German–Soviet_Border_and_Commercial_AgreementBjörn-Olav Kvidal,
Stockholm


Bilde:
Rachel Feinberg, 19, fra Oslo ble sendt til Auschwitz 1942 og senere henrettet i gasskammer med sin mor.
 

Rachel Feinberg, 19, fra Oslo ble sendt til Auschwitz 1942 og senere henrettet i gasskammer med sin mor.jpg

Top    
Re: Den norske Statens politi hentet Jöder for å bli sendt til Konsentrasjonsleirer i Tyskland.Hits: 3518
Ole Å Langeland [OÅL]
on 2011-16-02 14:40
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Skamplett på Norge dette. Det har ikke noe med "fedrelandsmyte" e.l. å gjøre. I Danmark fulgte man opp jødene på en helt annen måte, noe danskene kan være stolte av.
 


SS Donau - Skipet som de norske jödene ble fraktet med etter at det norske politiet hadde hentet de i samarbeid med Gestapo.Hits: 4491
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2011-16-02 15:25
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Attachments:
¤¤¤ * ¤¤¤

I dag 26 desember 2012 er det 70 år siden det tyske frakteskipet Donau forlot Oslo med 532 jöder.
Kun 9 personer fra Donau-deporteringen overlevde.

- http://home.online.no/~ragarekl/deportasjonen%20av%20donau-fangene.htm

//... Emanuel Fischer og Rolf Hirsch var med på denne turen. Disse hadde vært forlagt på Bredtvedt og på Berg. David og faren Josef Borøchstein ble værende igjen på Berg fordi begge var gift med ikkejødiske kvinner. Men de andre sønnene Herberth, Rolf og Werner Borøchstein fulgte med transporten inn til Oslo. Med tog gikk ferden mot Oslo. Skulle de videre til Nord-Norge? Da toget begynte å rygge ned mot havneområdet, skjønte Bergfangene at reisa skulle gå sørover. Rolf Borøchstein har i en samtale med Ole Kr. Stokke fortalt om denne turen: ”Skjebnen ville det slik at da jeg satt på en halmballe på toget og døste, så jeg en avrevet avisbit. Der sto det at halvjøder ikke skulle deporteres.”. Rolf gjorde den norske vakta i toget oppmerksom på dette. ...//


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm


Bilde:
SS Donau was a Norddeutscher Lloyd refrigerated cargo ship. In the Second World War the Kriegsmarine used it as a transport ship between Germany and Norway. She became known as the "slave ship" after the SS and Gestapo transported 540 Jews from Norway to Stettin, from where they were taken by train to Auschwitz. Only nine of those deported on the Donau survived.
 

SS Donau.gif

Re: Det norske statspolitiet lot seg bruke mot jödene fordi det underlettet for overklassens profitt-samarbeid med okkupanten.Hits: 3526
Ole Å Langeland [OÅL]
on 2011-16-02 16:24
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Lenin innsåg at NEP-politikken måtte til for å gjenreise landets økonomi fra borgerkrigens ødelegggelser. Enhver virkelig klassebevisst arbeider ville forstå at Lenin gjorde riktig og den direkte tåpeligheten i å streike mot dette.

Men dette har jo ikke noe med stapos handling hvor de lot seg bruke til å sende jødene ut av Norge.
 


Top    
Katolske Kirka i Argentina allierte seg med militärdiktaturet 1976-83 som drepte 30.000 mennesker.Hits: 3437
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-15-03 21:26
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

"The family of a priest kidnapped and tortured with the alleged
complicity of the new Pope also described his election as
'a black day' in an emotional tweet.

Pope Francis has been accused of failing to prevent the five-month
ordeal priests Orlando Yorio and Francisco Jalics underwent in 1976.

The two priests were kidnapped and tortured at a military prison in
Buenos Aires before being drugged, blindfolded and dumped in a field."

Les mere her:
- http://www.globalnewsdesk.co.uk/rest-of-the-world/pope-francis-argentina-dirty-war-allegations/03668/


- http://www.dailymail.co.uk/news/article-2293302/Pope-Francis-I-accused-turning-family-Argentinas-Dirty-War.html


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Top    
Arbeiderbladet 12 April 1940: "Disiplin, ro, og orden er dagens løsen", - NKP: "De tyske militær myndigheter har erklært at hensikten med besettelsen er å beskytte landet..."Hits: 3797
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-16-03 21:35
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Attachments:
¤¤¤ * ¤¤¤

Tyskland angrep Norge 9 april 1940 med ca 9000 soldater og mannskap, like mange tilskuere som det
er på en dårlig besökt hjemmekamp for Rosenborg Ball-Klubb på Lerkendal stadion. Jeg skulle tro at
ca 1/3 av disse var kampsoldater, dvs ca 3000 soldater.

Tross sikkerhetsinformasjon fra den svenske delegasjonen i Berlin at mange tyske krigsskip var på
vei mot nord gjennomförte ikke den norske regjeringa öyeblikkelige tiltak for å minelegge norske
havneinnlöp. Flyplassene ble ikke bemannet med luftvernartilleri og landingsstripene ble ikke blokkert.
Kystbatteriene ble heller ikke satt i full beredskap.

Da det tyske krigsskipet Admiral Hipper med fire mindre skip seilte inn Trondheimsfjorden åpnet ikke
kystbatteriet ved Agdenes ild, men lot skipene passere da de hadde heist engelske flagg. Vel inne på
Trondheim havn truet den tyske kommandoen å bombardere byen om ikke de norske styrkene kapitulerte.
Og de kapitulerte, UTEN KAMP!!!


Arbeiderbladet i Oslo, 12. april 1940:

"Til arbeiderklassen i Oslo." "Disiplin, ro, og orden er dagens løsen"
"Oslo formannskap samarbeider direkte med den tyske overkommando."


NKP og avisa 12. april 1940:

"Tyske tropper har besatt en rekke viktige punkter i vårt
land, bl.a. i Oslo. De tyske militær myndigheter har
erklært at hensikten med besettelsen er å beskytte
landet og umuliggjøre at det blir en krigsskueplass."


"Arbeideren" hadde 15. april en artikkel med tittelen "Disiplin og enhet i rekkene."

"Hva man enn mener om den situasjonen vårt land nå
befinner seg, så er det en kjennsgjerning at de tyske
tropper har besatt Oslo og de fleste viktige punkter
i landet for øvrig. - Derfor er alle sabotasjehandlinger
og alt ødeleggelsesverk til største skade ikke for
besettelsestroppene, men for arbeiderklassen og folket.
Vi vil derfor gi vår tilslutning til det opprop som i dag
offentliggjøres fra det møte som i går holdtes i Aulaen".


Arbeiderbladet 12 April 1940:
"Disiplin, ro, og orden er dagens løsen...".

NKP, april 1940:
"De tyske militær myndigheter har erklært at hensikten med besettelsen er å beskytte landet..."


[Kilder: http://www.geocities.com/nkpmn/tekstarkiv/hvitboka.html ]

*

La ikke 'venstre'-nasjonalistene forfalske historien nok en gang i sin allianse med stat og kapital
med krav at den kapitalistiske klasse-statens militärapparat skal ruste opp.

- - -

Jaså, "Det spiller ingen rolle, man angripes og da dreier det seg om prinsipper. Og disse prinsippene
følger man om det så bærer lukt inn i helvete, uansett størrelsen på tapene. Se bare på Finlands kamp
mot Stalin i 1939, også de var i sørgelig mindretall, men førte en heroisk kamp."

Tar man ikke hensyn til tapene så betyr menneskeliv ingenting. Finlands kamp mot Stalin skjedde med
en armé og helt andre resurser enn det som stod til buds for det norske folket etter at Nazi-Tyskland,
Finlands allierte, hadde klart å okkupere Norge

I kapitalistiske land skjer krigen midt i det sivile samfunnet. Der er makta og resursene. Tanken at
man skulle bekjempe Tyskland med geriljavirksomhet på den norske landsbygda kan på sin höyde
ha betydd angrep på tyske transporter med knallharde bestraffelser mot sivilbefolkning som levde i
kommunen angrepet skjedde. Militäre angrep skulle man sikkert klare av ved å legge seg i bakhold
eller sprenge tog med tyske militärer. Et angrep som drepte 50 tyske soldater betydde bare at den
tyske krigsmakta som hevn skulle likviderer 100 uskyldige bönder eller arbeidere, gjerne med noen
kjente norske intellektuelle. Etter neste angrep skulle kanskje 200 sivile bli dömt til döden eller så
hadde Terboven massakrert ei bygd eller en liten by. Det var nemlig det som skjedde på Balkan og
i Öst-Europa der Tyskland mötte knallhard motstand.

Det norske folket var for lite og sårbart til at man skulle spille poker med menneskenes liv på denne
måten.

Man kunne bare bekjempe den tyske okkupasjonen med et samlet militärt opprör i byene og mot de
tyske militäre forlegningene. Til det kreves veldig mange mennesker, mange kamper för det större
oppröret for å få militär erfaring med store tap for motstandsbevegelsen og ikke minst de sivile. Og
hvor skulle man få våpen fra til å gjennomföre noe som i prinsipp var en revolusjon under et militär-
diktatur? Fra Sverige som var skjult alliert med Nazi-Tyskland? Fra de 'allierte' som å bombe sivile
- barn, kvinner og menn på bombetoker over Tyskland og RAF-raider langs norskekysten? Eller fra
'Sovjet'-Unionen som bare stöttet borgerlige og stalinistiske organisasjoner?

Det må nevnes at seierrike revolusjoner skjer i en situasjon der den gamle herskende overklassen
ikke lenger har total makt over samfunnet. Den situasjonen eksisterte ikke under okkupasjonen 1940-
45. Ved kapitulasjonen i mai 1945 var den store majoriteten av befolkninga innstilt på at den gamle
overklassens skulle tilbake til makta. Arbeiderpartiet, de borgerlige partiene, NKP og borgerskapet
fikk ikke helt uventet stötte for fortsatt kapitalisme.

Så gikk det som det gikk. I årtiene som fulgte ble flere drept i 'demokratienes' regi i alle kolonikrig,
okkupasjoner og stötte til borgerlige militärdiktatur enn under hele andre verdenskrig. De siste
tallene fra 'demokratienes' krigsforbrytelser er 1 million som har blitt drept som en konsekvens
av okkupasjonen av Irak. Bak Hollywood-fasaden er systemet grusomt.

Og ennå finns det statskapitalistiske 'venstre'-grupper som tror at lösninga på borgerskapets
ökonomiske og politiske krise er mere makt til den kapitalistiske klasse-staten.


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm


Bilde:
det tyske krigsskipet Admiral Hipper, Trondheim 9. april 1940:
kystforsvaret ved Agdenes åpnet ikke ild, garnisonen i Trondheim kapitulerte uten kamp og Värnes flyplass ble ikke blokkert.
 

Battleship Admiral Hipper.jpg

Kapital og Stat i Sverige stöttet Tysklands Atomvåpenforskning - Den norske London-regjeringa motsatte seg å sabotere tungtvann-produksjonen.Hits: 3847
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-16-03 21:40
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Attachments:
¤¤¤ * ¤¤¤

Da den tyske stat okkuperte Norge - faktisk takket väre at norske militäre enheter hverken åpne ild og
at höyere norske offiserer innledet forhandlinger eller bare kapitulerte uten kamp - så var en av målene
å utvinne tungtvatten på vannkraftverket på Vemork ved Rjukan, som ligger ca 11 mil öst for den norske
hovedstaden Oslo.

En av grunnleggerne av Norsk Hydro var kapital knyttet til Stockholms Enskilda Bank og familien
Wallenberg. Norsk Hydre ovar kontrollert av utlandske eiere. Tyske I.G.Farben eide 25% av askjeene
og Banque de Paris et des Pays Bas eide 60%.

Da krigen kom og Norge ble okkupert ble den "norske" bedriftsledelsen kontaktet av I.G.Farben - forövrig
samme tyske selskap som produserte zyklon B til å likvidere flere millioner mennesker til tillegg til den
egne konsentrasjonsleiren Monowitz der livslengden til tvangsarbeiderne var 3-4 måneder. Den norske
fabrikkledelsen gjorde sitt beste.

Da dette ble kjent for de britiske myndighetene ble det gjort forberedelser til å sabotere produksjonen
av tungtvann på Vemork. Hvordan reagerte den norske eksilregjeringa i London på det? Den amerikanske
ambassadens handelsattaché i Stockholm, Ivar Olson, avslörte fölgende i sin rapport til den amerikanske
vise-finansminister Harry Dexter White:


(Oversatt av undertegnende fra svensk til norsk.)
_________________________________________

"Det er vanskelig å gjöre seg kvitt inntrykket at den norske eksil-regjeringa i London bevisst gjort en uriktig framstilling av den betydning disse industrier (dvs Norsk Hydro og Norsk Aluminium) har som mening å forhindre alliert bombing som alvorlig skulle skade eller slå ut anleggene. I hvertfall framföres her slike anklagelser åpent av av visse nordmenn, som hevder at Londonregjeringa spiller et politisk spill med viktige norske industriinteresser. Det er uten tvil sant at disse industrier har etterlatt et viktig bidrag til de tyske krigsanstrengelsene på samme måte at den norske regjeringa i London stod fast og motsatte seg hvert forslag på å slå ut de gjennom et bombeangrep."

Ifölge amerikanske kilder var den norske eksilregjeringa motstander til at britiske styrker skulle gjennomföre
sabotasje mot tungtvannet på Vemork. Hensynet til norske industriintereser gikk med andre ord hand i hand
med den tyske atomforskningen som de visst var en realitet.

_________________________________________

I mars 1942 ble den förste agenten sluppet ned over Telemark og flere kom senere. Torsdag 19 november
1942 ble to glidefly slept over fra Storbritania med 34 mann. Det sluttet i en katastrofe. Det ene flyet styrtet
inn i en bergvegg. Det andre landet helt feil. De overlevende ble fanget, torturet og skutt av Gestapo i Norge.

Tirsdag 16 februar 1943 ble ei ny gruppe sendt fra England. De mötte mange problemer, men på kvelden
lördag 27 februar lyktes en gruppe sabotörer å ta seg inn på fabrikksområdet og sprenge vitale deler til
produksjon av tungvann tilsammen med en del av lagret for tungtvann. Tirsdag 16 november 1943 ble
Vemork bombet av 140 B-17 bombefly. A ngrepet var ikke så vellykket og kostet livet på 20 nordmenn.

Tidlig på söndagen 20 februar 1944 kunne norske motstandsfolk snike seg ombord på ferja D/F Hydro.
Senere samme formiddag ble den senket midt i Tinnsjöen. Det var 14 sivile nordmenn og 4 tyske soldater
som mistet livet og 39 sivile som overlevde. Ca 600 liter höykonsentrert tungtvann fulget med i dypet.

I august 1944 gble Marcus Wallenberg og Stockholms Enskilda Bankens direktör Rolf Calissendorff
forhört av amerikanske myndigheter om Norsk Hydro. De amerikanske myndighetene fikk vite at mellom
1941 og 1943 gav Stockholms Enskilda Banken lån til Norsk Hydro på 12.7 millioner svenske kroner i
den tidens valuta. I november-desember 1941 gav Stockholms Enskilda Banken et lån på 6,8 millioner
svenske kroner til aluminiumsproduksjonen i den tyskkontrollerte bedriften Nordisk Lettmetall som var
knyttet til det tyske flyvåpnet. Under april-mai 1942 fikk Norsk Hydro som var knyttet til Tysklands
atomvåpenforskning ett nytt lån på hele 4,4 millioner svenske kroner. Det meste ble benyttet av A/S
Nordag og Nordisk Lettmetall. I desember 1943 fikk Norsk Hydro et tredje lån fra Stockholms Enskilda
Banken på 1,5 millioner svenske kronor.

*

Kilder:
(Bok, Affäret till varje pri$, av Gerard Aalders & Cees Wiebes, side 101-102. Orginaltittel: The Art of Cloaking.
ISBN; 91-32-31515-5)

Kilde i arkiv i USA:
FDOT, box 664, Folder Safehven April 1943 - September 1944, Olsson (embassy, Stockholm) to Harry D.White (No. 851/ICO/MET), 1944-09-14. See also: PRO, FO 371/43236, N 1116/617/30, memorandum for Ede, 1944-03-04.

FDOT
F: Freedom of Information Act Request
DOT: Department of Trade, Washington D.C.

*

Björn-Olav Kvidal,
Stockholm

Bilde:
I 1941 ble den svenske storkapitalisten Jacob Wallenberg tildelt medaljen Kommandör av den Tyske Örnens Fortjenesteorden av Adolf Hitler.
 

Order Meritorious of The German Eagle - decorated to Jacob Wallenberg by Adolf Hitler in Berlin 1941.jpg

Top    
Allierte bombinger i Norge drepte 752 barn, kvinner og menn 1940-45.Hits: 4592
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-16-03 22:56
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Attachments:
¤¤¤ * ¤¤¤

Hvert år i siste halvdel av november sender Oslo kommune et stort juletre til London. Som takk for hva?

- http://www.norgeslexi.com/krigslex/b/b4.html#bombing-alliert


- 23.9.1940:
Hurtigruteskipet D/S Prinsesse Ragnhild senket utenfor Bodø. 79 nordmenn og 150-200 tyske soldater
omkom.


- 12.9.1941:
Hurtigruteskipet D/S Barøy senket på Vestfjorden av britisk flytorpedo. 77 nordmenn, derav 7 barn og
21 kvinner, og ca. 40 tyske soldater omkom.


- 13.9.1941:
Hurtigruteskipet D/S Richard With torpedert av den britiske ubåten Tigris utenfor Finnmarkskysten.
Nærmere 100 nordmenn omkom.


- 17.10.1941:
Hurtigruteskipet D/S Vesteraalen torpedert utenfor Øksfjord. 60 nordmenn omkom.


- Fredag 28. november 1941, mellom kl. 13 og 14:
Britisk fly senker med raketter og mitraljøseild, den sivile rutebåten M/S "Vindafjord" fra Det Stavangerske
Dampskibsselskab på Skudefjorden utenfor Skudeneshavn helt syd på Karmøy. Skipet går ned i løpet
av minutter. 33 mennesker omkom. 35 av båtens passasjerer og besetning blir reddet efter heltemodig
innsats fra både fiskere i en fiskebåt og enkelte av passasjerene, hvorav en senere fikk Carnegie's
gullmedalje. Det var to tyskere ombord. Begge reddet livet. Det fortelles at det britiske flyet først kom lavt
inn over rutebåten. Så snudde det og kom tilbake mens det beskjøt båten med mitraljøsene. Så skjøt
flyveren to raketter inn i skipet, begge fulltreff, hvilket altså sendte skipet til bunns i løpet av minutter.
Og 33 sivile nordmenn ble drept. (Kilder: bl.a. boken "Lang kyst")


- NTB-melding 16.12.1941:
"Oslo (NTB): Det britiske flyvåpen har igjen utført en "heltebedrift" - å drepe 6 fredelige norske sjøfolk.
Denne gang er det snurpebåten "Topaz" av Mosterhamn som er sendt til bunns med hele besteningen.
Overfallet på "Topaz" skjedde ved 13-tiden søndag utenfor Bleivik omlag 5 km nord for Haugesund og
båten blev senket ved et bombetreff. Båten gikk i norsk kystfart på ruten Stavanger-Oslo. Den hadde
vært innom Haugesund søndag formiddag og var på vei til Sagvåg da ulykken hendte. Folk i Bleivik
hørte en øredøvende eksplosjon og rodde straks ut, men fant ikke annet enn litt av mastetoppen og
litt drivgods. [...] Efter å ha losset i Sagvåg skulde båten gå til Mosterhamn for å ruste sig til vinterfisket."


- 30.9.1943:
Hurtigruteskipet D/S Sanct Svithun senket av britiske fly ved Stad. 43 nordmenn og 18 tyskere omkom.


- 13.2.1944:
D/S Irma senket av "norske" MTB'er stasjonert på Shetland som del av den britiske marine og direkte
under den britiske marine-kommando. 63 nordmenn ble drept. D/S Henry ble senket på samme tid og
sted. 2 norske sjøfolk ble drept.


- Fra NTB-melding 14.2.1944:
"Hurtigruteskipet "Irma" og haugesundsskipet "Henry" senket av britisk motortopedobåt. "Irma" gikk
utelukkende i norsk sivil passasjertrafikk. På "Irma" er omkommet 51 mennesker [det relle tallet var 63],
[...] På "Henry" er omkommet 2 mann. "Irma" som tilhører Bergenske Dampskipsselskap ble torpedert
og senket mellom Ålesund og Kristiansund søndag kveld. [...] Like efter at "Irma" var senket ble også
Haugesunds-båten "Henry" tilhørende rederiet Eigil Krogh senket. Skipet hadde en besetning på 15
mann hvorav 13 er reddet. En av styrmennene fra "Henry" forteller til NTB at "Irma" passerte skipet ved
18.30-tiden. Kort efter hørte man på "Henry" et øredøvende smell og så at "Irma" var truffet av en torpedo
som delte skipet i to midtskips. Livbåtene ble straks satt ut på "Henry", men mens mannskapet var
beskjeftiget med redningsarbeidet ble "Henry" satt under kanonild fra den angripende motortopedobåten.
Plutselig fikk også "Henry" en torpedotreffer og begynte å synke. [...] En del av "Irma"s passasjerer og
mannskaper ble reddet av "Henry"s livbåter."


- 19. februar 1944:
14 sivile nordmenn ble drept da norskfødte britiske agenter senket jernbaneferjen på Tinnsjøen nedenfor
Rjukan. (Agentene og deres britiske oppdragsgivere var fullt ut klar over at sivile nordmenn ville være
ombord.)


- 4.10.1944:
193 mennesker ble drept bare i Laksevåg. Der bombet de bl.a. barneskolen og drepte 74 skolebarn.


- 29.10.1944:
40 nordmenn ble drept under bombing av Bergen.


- 27.11.1944:
Rigel, tysk fangeskip, skutt i brann av fly fra britisk hangarskip ved Tjøtta, en av de største skipskatastrofer
noensinne. M/S Rigel tilhørte egentlig Det Bergenske Dampskibsselskap, men var rekvirert av tyskerne
og på veg sørover mot Trondheim med tysk mannskap og 2351 fanger ombord. 2248 av fangene var
russiske og serbiske krigsfanger, resten var 8 nordmenn og 95 tyske desertører. I følge en rapport fra
den tyske kapteinen, mistet 2456 mennesker livet. Kilde: Norsk Krigsleksikon 1940-45 (Annet sted har
jeg sett tallet 2570 på antall krigsfanger som omkom p.g.a. av det britiske flyangrepet på M/S Rigel.)


- 31.12.1944:
I Oslo ble 79 nordmenn drept, derav 44 i en fullsatt trikk på Drammensveien, da britiske bombefly bombet byen.


- NTB-melding 10.1.1945:
"Alliert flyangrep mot Leirvik. NTB: Allierte fly rettet i formiddagstimene i går et angrep mot det lille stedet
Leirvik på Stord et stykke nord for Haugesund. Flere mennesker ble såret og mange hus på stedet ble
ødelagt. Efter det NTB erfarer var det britiske Mosquitofly som foretok angrepet. De kom i lav høyde og
slapp ned bomber og skjøt med mitraljøser. Dessverre ser det ut til at angrepet vil koste menneskeliv
idet en 18 år gammel pike ble så alvorlig skadet av mitraljøsekuler at det er tvilsomt om hun står det
over. En eldre dame fikk også alvorlige skader og flere andre er mer eller mindre såret."


- NTB-melding 10.1.1945:
"NTB: Fryktelig tragedie forårsaket ved alliert flyangrep mot norsk skip i sivil rutefart. Det gjelder denne
gang dampskipet "Fusa" tilhørende Midthordlandske Dampskipsselskap og angrepet fant sted sør for
Korsneset ved Bergen. 5 mennesker vites med sikkerhet drept, men man antar at tallet vil komme opp
i 8-10."


- Onsdag 21. februar 1945:
Nattruten D/S "Austri" fra Det Stavangerske Dampskibsselskab, som under krigen gikk om dagen,
var på veg nordover til Stord efter å ha ligget i Haugesund om natten til 21. februar. Båten var full av
folk. Norske sivile (42), mannskap (21), tyskere (ca. 50) og 16 russiske eller polske kvinnlige
krigsfanger hvorav noen hadde spebarn. Da skipet nærmet seg Leirvik på Stord, ble det angrepet av
britiske Mosquitofly fra 235. skvadron fra Royal Air Force. De pepret "Austri" med raketter, granater
og maskingevær-ild i 3 angrepsbølger. Da var det brann i maskinrommet, dampkjelen var punktert
slik at kokende damp blåste ut av alle granathull i kjelerommet, skipet var lekk og i ferd med å synke
og mange av passasjerer og besetning var skutt i filler, drept eller alvorlig såret. Livbåtene var også
skutt i filler. 9 av mannskapet og 9 av de norske sivilistene omkom. De fleste av russerne og polakkene
omkom. Likeså noen tyskere. Tilsammen skal 30 mennesker ha omkommet, de fleste altså norske
sivile. Efter en fantastisk redningsinnsats fra folk på land, deriblant flere tyskere, og fra motorkytteren
"Åkrafjord", ble over 100 personer reddet i land, men flere døde av skadene. (Kilder: bl.a. Flyhistorisk
Museum, Sola).


- 26.4.1945:
52 personer ble drept under bombing av Vallø ved Tønsberg.


Tidligere direktør ved Bergen Sjøfartsmuseum, Lauritz Pettersen, som skrev bind 5 av bokverket
"Handelsflåten i krig", der han bl.a. omtaler senkningen av "Vindafjord", skal ha uttalt: "Det var vanlig
at britiske fly på streif langs norskekysten tok det de kom over."


Der ikke annet er oppgitt, er kildene for disse britiske krigsforbrytelsene bl.a. Norsk Krigsleksikon
1940-45.

Kilde:
http://www.bmonline.no/html/1940.html


*

Björn-Olav Kvidal,
Stockholm

Bilde: flyangrep mot skip langs norskkysten 7 desember 1944. http://www.polishsquadronsremembered.com/315/44/dec_7_44.html
 

Sqdn 235 Mosquitoes attacking ships at Norwegian coast 7 December 1944. (Photo IWM).gif

Top    
Den norske NATO-staten skjendet og sprengte istykker Russiske Krigsgraver og Minnesmerker.Hits: 3655
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-12-04 14:33
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Attachments:
¤¤¤ * ¤¤¤

"Ida Pedersen (86) var vitne til tyskernes mishandling
av de russiske krigsfangene. Ny bok avslører hvordan
norske myndigheter fjernet gravene til de sovjetiske
krigsfangene under den kalde krigen."

- http://www.dagbladet.no/2013/04/12/nyheter/innenriks/historie/andre_verdenskrig/sovjetunionen/26612446/


Les mere her:

- http://www.dagbladet.no/2010/05/24/nyheter/kald_krig/historie/andre_verdenskrig/innenriks/11839114/

- http://no.wikipedia.org/wiki/Tjøtta_internasjonale_krigskirkegård


"Rundt 20 000 krigsfanger døde i tyske fangeleire på norsk
jord under andre verdenskrig. 65 år etter krigens slutt må
man bruke georadar og tradisjonelle arkeologiske utgravninger
for å finne igjen de tyske fangeleirene. Norske forskere graver
i vår smertefulle kulturarv."

- http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Kulturminnene_vi_helst_ville_glemme/1253954437354


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm

Bilde:
"Falstad leir fotografert i 1945 (øverst), 1950 og 2009. SS-leiren huset mer enn 5000 krigsfanger fra Norge, Russland, Polen og Jugoslavia. Fem år etter krigen var store deler av leiren borte. I dag står bare hovedbygget igjen. (Foto: Falstadsenterets arkiv, Marek E. Jasinski)"
 

Falstad SS prison camp 1945, 1950, 2009.jpg

Top    
Da Aftonbladet - en sosialdemokratisk avis i Sverige - hjelpte en nazist å framföre sine mordtrusler.Hits: 3408
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-29-05 21:51
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Les hvordan Aftonbladet i Sverige da den svenske Landsorganisasjonen eide 50,1% av aksjene i
avisa samarbeidet med en nazist til å framföre sine mordtrusler mot en politiinspektör og en journalist:

- http://josefsson.net/arkiv/etc599-abaffaren.pdf


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Top    
Bak Fremskrittspartiet marsjerer ny-Fascismen og ny-Nazismen - Partiledere forsvarer nazismens ideologi at "raser" ikke skal blandes.Hits: 6165
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-21-09 13:54
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

BAK FREMSKRITTSPARTIET MARSJERER NY-FASCISMEN OG NY-NAZISMEN
______________________________________________________________

- Per Sandberg:
«Forskjellige raser, religioner og kulturer må ikke blandes hvis vi skal ha et harmonisk samfunn i Norge.» TV2 31 januar 2003.

- Adolf Hitler:
"Hver raseblanding leder för eller senere uunngåelig til blandingsproduktets undergang, så lenge den höyere bestandsdelen i denne blandingen selv hele tiden foreligger i en ren, så og si rasemessig enhet." ... "Folkstaten deler inn sine innbyggere i tre klasser: statsborgere, tjenere og utlendinger" ..."Statsborgere har fortrinnsrettigheter mot utlendingen." A.Hitler, Min Kamp, kapittel "Staten". (Egen oversettelse fra svensk, Björn-Olav Kvidal.)


- «Et samfunn uten etniske minoriteter er et samfunn i harmoni.» Carl I. Hagen, Dagsavisen 4 september 1997.


- Frp vil ID-merke asylsøkere. «Aller helst burde de vært sperret inne i egne leirer», sa Per Sandberg til Adresseavisen 30 september 2003.


- Frp: Det er gode argumenter for å gi innvandrere lavere lønn enn andre, VG 6 februar 2011.


- Frp vil nekte innvandrere å bosette seg i storbyene, Dagens Næringsliv 10 september 2012.


- Frp vil ha kollektiv bestraffelse mot Rom-folket som er i Norge på grunnlag av EØS- og Schengen-avtalen. Stempler alle som "kriminelle" om hver og en ikke er "aktiv arbeidssöker". "- Vi vurderer EØS- og Schengen-avtalen for å se hvilke muligheter det er for å stoppe tiggere og andre som kommer til Norge uten andre formål enn å tigge eller begå kriminalitet." Per Sandberg, nestleder i Frp, Dagsavisen 27 juni 2012.

750 i Oslo
Dagsavisen: - Har dere oversikten over kriminaliteten blant disse 750?
Per Sandberg: - Nei, ikke det hele tatt.
Dagsavisen: - Men likevel vil dere utvise dem på grunn av kriminalitet?
Per Sandberg: - Ja, men hvis de har ulovlig opphold i Norge, så er man her ulovlig. Hvis man har gått over den tida man har til å søke arbeid, som er tre måneder, eller at man ikke er aktiv arbeidssøker, så har man heller ikke noe her å gjøre.
Dagsavisen: - Du sier at du ikke har oversikt over om tiggerne er kriminelle. Gjør de da noe ulovlig?
Per Sandberg: - Ja. Ulovlig i den forstand at når man søker opphold og arbeidstillatelse i Norge, så er det for å søke jobb. (...)

Ut av Norge
Dagsavisen: - Er det koppen de sitter med eller sanitærforholdene du reagerer på?
Per Sandberg: - Det er mange ting. Når de ikke greier å skaffe seg de nødvendige inntektene i koppen, så tyr de til andre type aktiviteter.
Dagsavisen: - Men vet du det? Du sa jo at du ikke hadde oversikt over hvor mange av de rumenske tiggerne som var kriminelle?
Per Sandberg: - Nei, men jeg kan tillate meg å si at det finnes folk innenfor tiggermiljøet som også begår kriminelle handlinger. Av de 750, så vet jeg ikke om det er én som er kriminell eller om det er 13.
Dagsavisen: - Men alle skal ut?
Per Sandberg: - Ja, de skal ut!


- «Der kristne og muslimer, jøder og arabere og andre forskjellige kulturer lever sammen, preges tilværelsen av drap, narkotika og annen type kriminalitet.» Frp-politikeren Øystein Hedstrøm, Dagsavisen 27 juni 1999, tidligere (Stortingsrepresentant for Frp 1989-2005).


- Statlig inngrep. Frp i Åsnes vil ikke ha utlendinger. Vi må ha en sortering, sa Frp-politiker Kjell Eierholen til NRK 21 mars 2006.


- Frp-politikeren Roger Madsen kalte afrikanere halv-aper - for tredje gang. VG 17 november 2009.


- «Frp kan og vil ikke samarbeide med partier som aksepterer kriminelle gjenger og enkeltindivider fra Afrika og ellers andre synlige innvandrere.» leserbrev fra FrP-politikeren Kenneth Rasmussen til Bergensavisen 8 august 2003.

«Med synlige innvandrere mener jeg altså... Det har ingenting med afrikanere å gjøre, men jeg har ennå ikke sett en hvit afrikaner.» VG, august 2003, Kenneth Rasmussen utdyper etter uttalelsen i Bergensavisen.


- «Vi kan ikke akseptere at en hvilken som helst afrikaner får et sugerør ned i vår egen statskasse.» Landsmötet i Frp 1993, Jan Simonsen.


- Frp vil lovstridig deportere rumenerne, NRK 16 juli 2012.


- «Denne regjeringen og Bondevik er sammen med Stoltenberg, Halvorsen og Pedersen, indirekte ansvarlig for hvert drap og hver kriminell handling asylsøkere og andre med fremmedkulturell bakgrunn måtte stå bak.» Per Sandberg, Pressemelding 25 juni 2003.


- Frp: Vi trenger ikke flere innvandrere i Nord-Norge, Frp-politikeren Per Willy-Amundsen, Nordlys 21 januar 2013


- Forskjellsbehandling. Frp-politikeren Per Ove Width mener norske muslimer ikke kan bli offiserer, NTB 31 januar 2000.


- Frp: Stans all innvandring fra ikke-vestlige land, Vårt Land 29 september 2002.


- «Norge skal hvert år maksimalt skal motta til sammen 1000 mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets.» Frp's program (pkt. 3 under «Fremskrittspartiet vil» om innvandrings- og flyktningpolitikk), 2004.


- Frp vil gi rett til å forby turban og hijab på jobben, Dagbladet 8 juni 2007.

*

- «Leder av Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde, foreslår at muslimske skoleelever skal bære David-stjerne for å markere jødeutryddelsen.» Mars 2010.


- Frp og Höyre vil ha B-fengsel for utlendinger og uten rehabiliteringsrettigheter for fanger som skal utvises.

<b>«Frp kan og vil ikke samarbeide med partier som aksepterer kriminelle gjenger og enkeltindivider fra Afrika og ellers andre synlige innvandrere.» Leserbrev fra FrP-politikeren <u>Kenneth Rasmussen</u> i Bergensavisen 8 august 2003. </b>

<b>Per Sandberg: mener at utlendinger i fengsel skal behandles dårligere enn nordmenn! </b>

Ny-fascismens apartheid-system er allerede på full marsj framover i et av Europas mest nasjonalistiske land der statens topp-politikere mener at vi som er utlendinger skal behandles dårligere i fengsel i egenskap av at vi ikke har et norsk pass:

<b>"- Ullersmo skal bli fengsel for kriminelle utlendinger, og da er det ikke nødvendig å pusse opp. Disse pengene kan vi bruke på andre fornuftige ting, sier Per Sandberg." </b>

<b>"Frp vil også kutte kraftig ned på velferdsgodene på Ullersmo og kutte ut dagpenger, velferdspermisjoner, TV-er og andre goder."</b>

<b>"- De kriminelle skal merke at de sitter i fengsel og ikke er på et norsk hvilehjem, sier Sandberg, som regner med bred politisk enighet om forslaget."</b>

Fremskrittspartiet viser også til at Arbeiderpartiet stötter et apartheid-system på norske fengsler, men vi får tillegge at AP ennå ikke våger å gå så langt som ny-fascismen som krever dårligere behandling for utlendinger.

"Han viser til at justisminister Grete Faremo (Ap) allerede har opprettet et eget fengsel for kriminelle utlendinger på Kongsvinger."

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2013/artikkel.php?artid=10143364


Les også om fremmedhatet som ukritisk formidles fra Norsk Telegrambyrå, avisa Dagbladet og noe som kaller seg Forskning.no der man legger skylla på at norske ungdommer ikke söker seg til byggebransjen som tidligere på at den har fått flere utlendinger.

<b>Avisa Dagbladet kaller det "polakkyrkene" for å gi en negativ nisch slik ny-nazister på 1930-tallet snakket om "jöde-yrker": </b>

<b>"Ungdom rømmer fra «polakkyrkene»</b>

http://www.dagbladet.no/2013/10/14/nyheter/utdanning/arbeidsliv/innenriks/bygg/29761643/

Forskning.no mener at "Arbeidsinnvandring får unge til å sky byggfag":

"– Alle de tre trinnene i utdanningsløpet – søking, frafall og lærlingplass – påvirkes av hvor mange arbeidsinnvandrere det er i arbeidsmarkedet der de er, sier Røed." http://www.forskning.no/kortnytt/369533

Man gjemmer fremmedhatat bak overflatiske studier fra Institutt for Samfunnsforskning som har gått gjennom statisltikk som viser at der det er mange fra Polen og Öst-Europa så er det også få norske ungdommer. På grunnlag av den korrelasjonen har man trukket sluttsatsen årsaken er norske ungdommers motvillighet å arbeide med Polakker og Öst-Européere.

Men hva er det som sier at det ikke kan väre andre årsaker som for eksempel at det har dukket opp andre yrker eller näringer er bedre betalt og dermed mere attraktive? I tillegg kan det eksistere årsaker knyttet til folkeflyttinga eller at byggenäringas struktur har forandret seg, osv. Tror man at norske ungdommer må söke seg til ei näring i dag som de gjorde tidliger så forstår man nok ikke arbeidsmarkedets dynamikk og rörlighet som eksponeres ennå mere i en verden med större internasjonalisering.


* * *

I perioden 2009 til eller til og med juli 2013 har den "Röd"-Grönne regjeringa bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti deportert 2502 flyktningebarn og ungdommer under 18 år. Av disse var 70% eller vel 1750 under 15 år, mange födt og oppvest i Norge. [Kilder: SSB, UDI og Politiets utlendingsenhet.]

SV-lederen Stein Örnhöi:
"Det er et samfunnsproblem at vi oppsøkes av kriminelle bander fra Øst-Europa. Dessuten liker ikke folk falske asylsøkere og busslastene med rumenske sigøynere som bringes inn i landet for å sitte på gatehjørner for å tigge. Og alle forstår at norske arbeidere er gammeldags forbanna når baltiske og polske arbeidere fritt reiser inn i Norge og jobber svart for halv tarifflønn. Og politikere og presse er naturligvis rystende enige om at alt dette er forferdelig. Men ingen setter navn på hovedårsaken til at det har blitt slik. Ingen sier Schengen-avtalen." [Dagsavisen, 3 september 2009]

*

Vend nasjonalismen ryggen - stött den internasjonale arbeider- og folksolidariteten.

Stem ikke på "meg" eller "min" organisasjon - Stem på Dere selv i Fellesskap.


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Top    
Den Norske Klassestatens Terror mot FlyktingbarnHits: 4203
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-05-10 22:01
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

DEN NORSKE KLASSESTATENS TERROR MOT FLYKTNINGBARN

Syv små barn, alle söstre, som den norske statens politi deporterte som de var gangstere. Flere enn 2500 andre barn og ungdommer har også blitt deportert 2009-2013. Fremskrittspartiets politikk er allerede en realitet - en provokasjon mot Europas flere hundre millioner og hele verdens flere milliarder anti-fascister:

Nora,
Sara,
Bayan,
Israe,
Mona,
Doaa,
Gofran
som alle bodde mange år av sine liv i Nord-Tröndelag til den norske statens politi kom tidlig på morgenen for å deportere de ut fra landet fordi foreldrenes opplysninger ikke var helt korrekt.

Les om lille Nora (5) og Sara (8) som ble födt i Namsos. Om Bayan (10) som var 12 måneder da hun kom til Norge. Om Israe som også bare kan tröndersk og litt arabisk som gledet seg til å begynne på ungdomsskolen för statspolitiet hentet også henne. Les om Mona (15), Doaa (19) og Gofran (18) som kom til Norge som små barn.

http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article6842256.ece

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article8233961.ece

Det halv-fascistiske Fremskrittspartiets fremmedhat er allerede en realitet i et av Europas mest nasjonalistiske og selv-elskende land etter Tyskland, Österrike og Ungarn. Folket har blitt lurt til å tro at vi utlendinger kommer til landet for å leve dank, stjele og guden vet hva - når statistikk for noen få år tilbake viser at den store majoriteten av alle personer som ble dömt i en norsk rett var etniske norske, fra Skandinavia og Europa.

Hva har man lärt av 22 juli 2011? Bedre kontroll med våpen og kjemikalier, kanskje. Men politisk nesten ingenting!


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Re: Den Norske Klassestatens Terror mot FlyktingbarnHits: 3234
gjest [gjest]
on 2013-16-11 19:04
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
Er du svensk? Dersom du er svensk, synes jeg du
burde bekymre deg mer for Sverige enn for Norge.
 


Re: Den Norske Klassestatens Terror mot FlyktingbarnHits: 3228
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2013-17-11 22:53
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

gjest [gjest]
on 2013-16-11 19:04

"Er du svensk? Dersom du er svensk, synes jeg du
burde bekymre deg mer for Sverige enn for Norge."


*

Jeg forstår! Bekymre seg mere for den nasjon man tilhörer eller den stat og det land man bor i?

Men hva om man er svensk statsborger og bor i Norge? Eller norsk statsborger og bor i Sverige eller et
annet land. Hva da? Hva om man er norsk statsborger og bosatt i Filippinene som har blitt rammet av tyfonen
Haiyan. Eller flyktning bosatt i et fremmed land der man ikke vet om man fortsatt har sitt statsborgerskap.
Hva da?

Litt rart dette at politikk og sosial empati eller solidaritet skal avgrenses av nasjonen og nasjonalstaten
når det som skjer i ett land er en del av samme system som gjelder for verden som helhet.


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Top    
Protesterte mot Nazi-demonstrasjon i Kristiansand - ble Fengslet av det norske PolitietHits: 791
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2017-04-08 05:44
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Lördag 29 juli 2017 gjennomförte noen titalls nazister en demonstrasjon i den norske sörlandsbyen Kristiansand. En
motdemonstrant stilte seg opp foran den rasistiske demonstrasjonen, men ble bryskt fjernet og påsatt håndjern av det
norske politiet til stor glede for reaksjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=5BP3ugtz6Kw


Også i Sverige mobiliserer staten for å beskytte nazistiske og fascistiske demonstrasjoner. Blant annet med å bruke
ridende politi og politibiler som kjörer over demonstranter som i Malmö i august 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=jecN8xrBx0c
http://www.expressen.se/kvallsposten/flera-skadade-under-svenskarnas-partis-mote-i-malmo/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19410749.ab

*

Lär av historien:

"When the Nazis seized power in Germany in 1933, Bremen's police force did not hesitate to side with them":

http://www.dw.com/en/exhibition-reveals-bremen-polices-collaboration-with-nazis/a-15046090


Store deler av stat, kommune og det norske politiet som senere hjalp til å lete etter jöder og motstandsfolk
samarbeidet åpent med den tyske okkupasjonsmakten i timene og dagene etter angrepet mot Norge 9 april 1940 - akkurat
som norske kapitalister som tjente grovt på krigen:

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/

http://www.dagsavisen.no/kultur/nazi-tysklands-venner-1.289479

*

Staten og kapitalen er fascismens kilde!


Sannheten er at det såkalte borgerlig-demokratiske statsapparatet i likhet med de "demokratiske" kapitalistene
stiller seg på kontra-revolusjonens side. Enhver "anti-fascistisk enhetsfront" med disse krefter betyr bare at det
blir til en kamp for kapitalismen slik den var, men ikke er. Kapitalismen vil ha krig og tilintetgjörelse av
massenes demokratiske organisasjoner for at det på nytt skal bli profitabelt med investeringer.

Selv om noen fraser i teksten i lenka under ikke er de beste så er hovedpoenget i analysen korrekt:

https://libcom.org/library/fascism-anti-fascism-gilles-dauve-jean-barrot


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Usannsynlig at Kristelig Folkeparti feller Höyre-regjeringa - Taktisk feil å felle just.minister Listhaug når hun kan brukes mot hele det flyktningfiendtlige etablissementet i NorgeHits: 2
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2018-20-03 08:05
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Politikk handler ikke om spådommer og fölger heller ikke noen skjemalagde naturlover slik noen påstår. Det
gjelder ikke minst i den norske regjeringskrisa der Björnar Moxnes som representerer partiet Rödt har stilt et
mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug som også har ansvaret for beredskap og immigrasjonen til
Norge.

Det er usannsynlig at Kristelig Folkeparti kommer å felle en Höyre-regjering på grunn av en minister som har
rasistiske og grovt usaklige kommentarer på sin politiske CV (curriculum vitae, livsberettelse). Da brenner
partiet bruene til å sitte i en Höyre-regjering de närmeste årene og får dessuten ansvaret for at en Röd-Grönn
regjering tar over. Hadde Listhaug värt en minister i Sverige skulle statsministeren bare uttalt at hun skal
byttes ut og ikke låst seg til hennes parti. Det er faktisk en mere politisk handling om ministeren har gjort
store feil eller kommet med politiske uttalelser som er helt uakseptable uttalelser som må korrigeres slik
regjeringa ser det.

Det skulle värt spennende å lese Björnar Moxnes mistillitforslag som han kommer å stille i Stortinget om da
Höyre-regjeringa litt usannsynlig går av för det skjer. Noe kan vi lese i avisa Dagbladet der det står:

"- Stortinget kan ikke ha tillit til en minister som ikke har tillit til Stortinget, utfordrer rettsstatens
prinsipper og fyrer opp under et livsfarlig hat, legger Moxnes til."
https://www.dagbladet.no/nyheter/kan-ikke-akseptere-krfs-kompromisslosning-pa-sylvi-saken/69628094

Her legger Moxnes opp til en politikk som forholder seg til Sylvi Listhaug sine uttalelser med å löfte fram den
kapitalistiske klassestatens rettsprinsipper som om de er hellige. Se sitatet lengre ned som viser at det i
handling ikke er noen stor forskjell på hvordan en Höyre/FrP-regjering behandler flyktninger og at mange
ensomme barn som blir utvist og politikken man hadde under den Röd-Grönne regjering med Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som gjorde samme sak.

Mener man at Listhaugs uttalelser er reaksjonäre og rasistiske skal man löfte fram klasseperspektivet. Hvordan
står det til med det i et Rödt som aksepterer bevilgninger til den norske klassestatens militärapparat og som
har det med å "Slå Ring rundt Stortinget" når staten under kapitalismen er trua av reelle eller innbilte farer.
Når Moxnes mener Listhaug skal gå for at hun sprer livsfarlig hat som setter rettsprinsippene i fare så havner
han på en pro-statlig politikk der forsvaret av en kapitalistisk dukketeater-institusjon er viktigere enn å se
på hele immigrasjonspolitikken i Norge gjennom et revolusjonärt klasseperspektiv. Det gjör ikke Moxnes slik det
framgår i sitatet i Dagbladet. Rödt vil vel få respekt fra de Röd-Grönne partiene slik at partiet en gang i
framtida kan inngå i en regjeringskonstellasjon under ledelse av Arbeiderpartiet. Vet Rödt og Björnar Moxnes
hvorfor de aldri kan klare å avskaffe arbeidslösheten under kapitalismen selv om partiet fikk ministerposten i
arbeids- og sosialdepartementet? At partiet heller ikke skulle kunne stoppe rasismen og den omfattende
diskrimineringa i Norge om de fikk justis-, beredskaps-, innvandrings- justis- og beredskapsdepartementet i
samme statsapparat?

Er det rett av Rödt å stille et mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug? Nei, det er en taktisk
feil nettopp for at det gir Höyre og de immigrantfiendtlige partiene sjansen å få en ny minister fra FrP eller
annet parti som er mere sleip. Listhaug er bra å ha der hun sitter som et symbol for fascismens frammarsj i
Norge der kilden er noe Rödt og Moxnes ikke kommer å nevne: staten og kapitalismen selv. Når
mistillitsforslaget tross alt kommer opp må man allikevel stemme for selv om det er helt andre og mye viktigere
fiender man burde bekjempe: Staten og kapitalen!

*

Bakgrunn:

Justisminister Sylvi Listhaug som også har ansvaret for integrasjonen og innvandringa har på webbsida Facebook
skrevet at ”Ap (Arbeiderpartiet) anser att terroristernas rättigheter är viktigare än nationens säkerhet” og
lagt til et bilde av beväpnede soldater som kan ha tilknytning til Daesh/Isis i Syria. Det er selvfölgelig
usant nettopp fordi Arbeiderpartiets politikk ikke handler om å verne såkalte terrorister i deres rolle som
terrorister. Vi skal heller ikke glemme at politisk terror i Norge har blitt gjennomfört av höyre-ekstremister
der Anders Behring Breivik på mange måter tenkte som Sylvi Listhaug. Breivik drepte 77 personer 22 juli 2011, 8
ved höyblokka ved regjeringskvarteret og 69 ungdommer på Utöya der AUF, Arbeidernes Ungdomsfylking, hadde en
sommerleir. Også han mente at den norske immigrantpolitikken var en dödlig trusel mot den rene norske etniske
befolkning og det han mente var landets gamle kultur og verdier. Det samme mener (mente etter en falsk
unnskyldning) justisminister Sylvi Listhaug som er motstander til et multikulturelt Norge tross frasene om at
man kan väre velkommen om man tilpasser seg, dvs frasier seg kulturen man er vant med.

Slik jeg oppfatter det, om det skal rekke med å ha värt i Syria for at man skal dömmes som terrorist og
dessuten miste sitt statsborgerskap, så avskaffer man all rettssikkerhet. Man blir jo ikke terrorist bare for
at man sympatiserer med terrorister for da sier man at det ikke er handlingen, men at en tanke og närheten til
hendelsene skal rekke for å dömmes. Er alle som sympatiserer med Assad-regimet også terrorister sett i lys av
at regimet i samarbeid med Russland har ansvaret for vel 85% av alle 450.000 sivile som till nå våren 2018 har
blitt drept i borgerkrigen som begynte 2010? Hva med alle hundretusen som USA har drept i Irak og Afghanistan
der den imperialistiske klassestaten i Norge deltar med USA-imperialismen? Samme imperialisme for det er et
ökonomisk system og ikke en politikk regjeringene velger.

Det sier seg selv at man ikke er terrorist bare for at man har blitt lurt til å stötte feil side. Det må
relateres til konkrete bevis om hva som har skjedd. Selv mener jeg sivilbefolkningen ikke skal stötte
Daesh/Isis, men forsvare seg taktisk mot Assad-regimets overmakt selv om den metoden ikke kan lede til seier.
Betyr det at jeg er en terrorist? Nei, selvfölgelig ikke. Listhaug har feil og hun har feil på grunn av flere
årsaker der vi finner både hennes manglende rettssikkerhetpolitikk så vel som fremmedhatet mot mennesker som er
muslimer og flyktninger rent allment. En revolusjon er over på noen timer, det som skjer i Irak er en
kapitalistisk proxy-krig der stormaktene kjemper om herreveldet.

*

Tallen viser at det i handling ikke er noen forskjell på immigrasjons- og flyktningpolitikken mellom Höyre/FrP-
regjeringa siden september 2013 til i dag mars 2018 og den Röd-Grönne regjeringa fra september 2009 til
september 2013. I perioden 2009 til eller til og med juli 2013 deporterte den "Röd"-Grönne regjeringa bestående
av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 2502 flyktningebarn og ungdommer under 18 år. Av
disse var 70% eller vel 1750 under 15 år, mange födt og oppvest i Norge. [Kilder: SSB, UDI og Politiets
utlendingsenhet.]

Tidligere SV-leder Stein Örnhöi:
"Det er et samfunnsproblem at vi oppsøkes av kriminelle bander fra Øst-Europa. Dessuten liker ikke folk falske
asylsøkere og busslastene med rumenske sigøynere som bringes inn i landet for å sitte på gatehjørner for å
tigge. Og alle forstår at norske arbeidere er gammeldags forbanna når baltiske og polske arbeidere fritt reiser
inn i Norge og jobber svart for halv tarifflønn. Og politikere og presse er naturligvis rystende enige om at
alt dette er forferdelig. Men ingen setter navn på hovedårsaken til at det har blitt slik. Ingen sier Schengen-
avtalen." [Dagsavisen, 3 september 2009]

http://www.bevegelsen.no/forumet/view.php3?site=bevegelsen&bn=bevegelsen_aentforum&key=1379764455


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


"Slik strammer de skandinaviske landene inn asylpolitikken"Hits: 1
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2018-20-03 08:12
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

"Alle de skandinaviske landene har i løpet av høsten gjort innstramminger for å begrense antall asylsøkere. Noas frykter det gjør
integreringen av dem som uansett får opphold vanskeligere."

Ifølge Aftenposten er 400 av flyktningene som er vedtatt utvist til andre europeiske land syriske, og blant dem er 86 barn.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/slik-strammer-de-skandinaviske-landene-inn-asylpolitikken/a/23587518/

(Lenka kan väre brutt pga svagheter med dataprogrammet på forumet.)


Noas: Norsk organisasjon for asylsøkere - http://www.noas.no/


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Top    
Russian Bank loans to French right-wing National Front - Vladimir Putin says peace pact with Hitler was not wrongHits: 1859
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2014-23-11 05:34
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Read how the ultra-nationalist French party National Front recently received a huge bank loan from the Russian bank First Czech Russian Bank (FCRB), controlled by a banker named Roman Yakubovich Popov who has close ties to the Russian state.

"- We have long sought a loan to finance our election campaigns. And then came Shauffhausser [...] who long had good relations with people in Russia and said, "go and talk to this bank and health from me," says the cashier Saint-Just. 

The bank that issued the loan, the First Czech Russian Bank (FcRB), is, according to Media Party "de facto in the hands of an old Russian government banker," Chairman Roman Yakubovich Popov. The newspaper also claims that the loan coincides with an "intense lobbying campaign" from the National Front side toward Moscow. 

Party leader Marine Le Pen has in recent months repeatedly spoken warmly of Mr Putin - who she said they "admire" - and in February this year she met, among others, the leader of the radical Russian nationalist party Rodina, Alexander Mikhailovich Babakov. Le Pen has also repeatedly criticized the French government's decision not to sell warships of type Mistral for the Putin government.

- http://www.dn.se/nyheter/varlden/nationella-fronten-far-storlan-fran-rysk-bank/

[In Swedish:]
– Vi har under lång tid sökt ett lån för att finansiera våra valkampanjer. Och så kom Shauffhausser […] som länge haft goda relationer med folk i Ryssland och sade: ”gå och prata med den här banken och hälsa från mig”, berättar kassören Saint-Just.

Banken som utfärdat lånet, First Czech Russian Bank (FCRB), är enligt Mediapart ”de facto i händerna på en gammal rysk statsbankir”, styrelseordföranden Roman Yakubovich Popov. Tidningen hävdar också att lånet sammanfaller med en ”intensiv lobbyingkampanj” från Nationella frontens sida gentemot Moskva.

Partiledaren Marine Le Pen har de senaste månaderna upprepade gånger talat sig varm för Vladimir Putin – som hon sagt sig ”beundra” – och i februari i år mötte hon bland andra ledaren för det radikala ryssnationalistiska partiet Rodina, Alexander Michailovitj Babakov. Le Pen har även upprepade gånger kritiserat den franska regeringens beslut att inte sälja krigsfartyg av typen Mistral till regeringen Putin.

- http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/22/97001-20141122FILWWW00134-le-fn-a-emprunte-a-une-banque-russe.php

- http://www.mediapart.fr/journal/france/221114/marine-le-pen-decroche-les-millions-russes

- http://www.refworld.org/docid/4feae14b2.html

*

Vladimir Putin:
"Serious research must show that those were the foreign policy methods then," he said, adding: "The Soviet Union signed a non-aggression treaty with Germany. People say: 'Ach, that's bad.' But what's bad about that if the Soviet Union didn't want to fight, what's bad about it?"

// Russian president says he sees nothing wrong with treaty with Nazi Germany that led to the carve-up of Poland - and blames Britain for destroying any chance of an anti-fascist front //

- http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/11213255/Vladimir-Putin-says-there-was-nothing-wrong-with-Soviet-Unions-pact-with-Adolf-Hitlers-Nazi-Germany.html

- https://www.youtube.com/watch?v=o9GxOwUqA_M

- - -

Bjorn-Olav Kvidal,
Stockholm

The question Putin don't ask is if Nazi-Germany at all could be stopped with an agreement on a piece of paper only there to manipulate the Russian state into a false feeling of safety and in the end not daring to mobilize as Nazi-Germany prepared for operation Barbarossa 22th of June 1941.

The Stalin-Rippbentrop pact instead legitimated the Germany's occupation of Poland so Soviet Union could do the same. Molotov in the Supreme Soviet declared that Poland had no right to exist, that Germany had become a victim of British-French imperialism and that Hitler at the time of the pact was a force for peace in Europe. Soviet Union also congratulated Hitler with the occupation of France, Belgium, Netherlands, Denmark and Norway. Anti-fascist propaganda were removed from all libraries all over Soviet Union and many anti-fascist who had fled Germany were sent back to be taken care of by Gestapo.


*
 


Top    
Alliansen mellom Russland og det fascistiske Jobbik i Ungarn.Hits: 1040
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2014-31-12 02:32
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

"Hungary’s Jobbik party, the shrillest among Central and Eastern Europe’s far right parties, has been exposed as having received secret financial support from Russia as a quid pro quo for its anti-European Union and anti-Nato bluster."

http://www.heraldscotland.com/news/world-news/hungary-s-far-right-backed-by-rolling-moscow-roubles-1.1034539Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Neo-nazi Golden Dawn and connections to Russia.Hits: 1030
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2014-31-12 02:49
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

"A website relating to Golden Dawn states that Nikolaos Michaloliakos had received a letter in prison from university teacher at Moscow State University and former Kremlin adviser Alexander Dugin, one of the founders of Putin’s ideology of the Eurasian Union".

According to Orenstein, Dugin, who had met with leader of the Hungarian far-right party Jobbik, expresses in his letter support for the geopolitical positions of Golden Dawn and his desire to open a communication channel between Michaloliakos’ party and the source of his thoughts in Moscow. He adds that the nationalist parties will win a large percentage during the European elections and that they have the support of Putin, specifying that leaders of far-right parties such as Marine Le Pen had visited Moscow in June 2013 at the invitation of Chairman of the State Duma Sergei Naryshkin who is a close aide to the Russian President."

http://www.grreporter.info/en/golden_dawn_and_russian_neonazism/11007?page=2

*

Does Russia want close ties with Golden Dawn?

http://www.thetoc.gr/eng/politics/article/russia-wants-close-ties-with-golden-dawn


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Det fascistiske Frihetspartiet i Österrike samarbeider med Putins Russland.Hits: 1029
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2014-31-12 03:18
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

"FPÖ, under the leadership of Heinz-Christian Strache, is also involved in dubious deals and processes which are partly ideological and partly financial. The links between FPÖ and Putin's Russia are deep and numerous, so as a starting point let's take an almost random event: the conference "Colour revolutions in the CIS countries and their current impact" that took place in Vienna on 4 June 2010 at the Imperial Hotel."

http://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2014/06/freedom-party-of-austria-far-right.html

*

Putin stötter fascister i Europa. I sannhetens navn gjör vestmaktene det samme når det passer seg. Vestmaktenes lokale diktaturstater i mange utviklingsland er ikke mere "demokratiske" enn Europas fascister.


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


AFD - Alternative für Deutschland - Et fascistisk parti med ny-nazistiske undertonerHits: 214
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2017-02-10 05:21
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Statspolitiet (i Sverige og alle andre land) er fascist-gruppers vaktgruppe når de skal marsjere på gater og torg slik at framtidas
massemordere og dödsskvadroner skal få sjansen å foröke seg. Med borgerskapets media får de all verdens oppmerksomhet - samme stat som
venstregrupper tror er så demokratisk nettopp fordi det er der de gjör sin lille karriäre!

*

"The best description of the AfD's ideology comes from sociologist Andreas Kemper, who says the core political belief of the party is
that of inequality: they believe in inequality between the classes, between the races and between men and women. The three dimensions
of inequality are associated with the three overlapping groups that formed the party in 2013."

https://libcom.org/news/alternative-f-r-deutschland-parliamentary-elections-germany-08092017

*

"The dreadful developments culminated in August 1992: large parts of the population of Lichtenhagen, a suburb of Rostock, together
with organised neo-Nazis and aided by the police’s inaction, attacked a refugee’s hostel over days and attempted to set fire to it.
The “days of Rostock” received worldwide media attention, and victims of the past - from Russia via Poland to Israel – feared a
resurrection of Nazi Germany. Far from pressing ahead with an intensified fight against the neo-Nazis, the German government responded
to the situation by basically abolishing the asylum rights and thereby fulfilling a central neo-Nazi demand."

https://libcom.org/library/german-neo-nazis-anti-capitalism-jan-langehein


https://www.youtube.com/watch?v=javrU2r8_AUSom vestmaktene direkte og indirekte har gitt stötte til höyrereaksjonäre grupper i Midt-Östen som har kapret Islam - nå sist via
vestmaktenes allierte gulfstater i krigen i Syria, i borgerkrigen i Libya og tidligere med stötte til Usama bin Laden i Afghanistan på
1980-tallet - gir også Russland stötte til "sine" höyre-reaksjonäre grupper der det tyske Alternativ for Tyskland har fått store
framganger på noen få år.

http://www.dw.com/en/head-of-the-afd-frauke-petry-meets-with-russian-officials-in-moscow/a-37643188
https://www.youtube.com/watch?v=GR3vastJaSM

AfD sin tidligere partileder, Frauke Petry, har avgått, men politikken er i prinsipp den samme.

*

Alternativ for Tyskland fikk sin störste framgang i Öst-Tyskland der det bor veldig få immigranter!!! Etter statsfascismens opplösning
i 1990 fikk den totalitäre nasjonalismen sitt utlöp i ett fremmedhat som ikke skiller seg spesielt fra Nazi-Tyskland:

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/revisiting-germany-xenophobic-rostock-riots-1992-170517123148797.html

Flere hundre mennesker har siden blitt likvidert av höyre-ekstreme i Tyskland, Russland, Öst-Europa, men også i andre land som hyller
nasjonalismen og det "egne" folkets nasjonal-kulturelle renhet der man også finner Norge.


*

De borgerlige partiene i den provisoriske tyske riksdagen etter brannen 27 februar 1933 stöttet Hitlers lovforslag om fire år
unntakstilstand som ble godkjent i den provisoriske riksdagen 23 mars 1933. Av venstrepartiene var det kun sosialdemokratene som var
igjen og de eneste som stemte mot. Arbeiderklassen og de arbeidende massene var passive, også da de ble kommandert for å dö på
slagmarken. Vel 7 millioner tyske statsborgere mistet livet under andre verdenskrig, i Russland mistet 20-25 millioner liver, ennå
flere i Kina.

http://www.historylearningsite.co.uk/nazi-germany/the-enabling-act-march-1933/


Når borgerskapets priviligerte skribenter skal beskrive virkelighetens så klandrer de alltid ofrene, men aldri rasismen og
segregeringa i samfunnet som er årsaken, men også big-business for staten og kapitalen:

http://edition.cnn.com/2010/OPINION/10/18/frum.merkel.multicultural/index.html

*

Alt kommer å skje veldig fort samtidig som de fleste venstregrupper tror en politisk allianse med små borgerlige fraksjoner som også
er anti-fascistiske skal rekke for å stoppe fascismen. En slik klasseallianse kommer å tvinge venstregruppene til samme kompromisser
som vi ser i Sosialistisk Venstreparti og det nasjonalt ansvarlige Rödt i Norge som ikke vil risikere noe med en nasjonal folkefront.

Arbeiderklassen i Vest kommer sannsynligvis ikke å klare å stoppe krigen og barbariet slik utviklinga skjer i dag. En mere sannsynlig
utvikling er at arbeiderklassen stötter nasjonalismen, der et lite mindretall til og med kan stötte rasismen, eller så kan klassen
også splittes i ulike separatistiske bevegelser. Spörsmålet er om de kan gjenvinne sin historiske oppgave som en revolusjonär klasse
under eller etter krigen, läre noe i allianse med andre arbeidende skikt og klasser av at flere titalls millioner blir slaktet slik vi
kommer å oppleve om kapitalismen nok en gang klarer å löse sine kriser som tidligere? Det er fullt mulig!


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


"Large parts of Left" DO NOT "support the terror of Hamas and al-Qaeda against Israelis and civilians of other Western states"Hits: 212
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2017-04-10 04:27
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

https://www.youtube.com/watch?v=5P21AfG6SPE

Dessverre er ikke filmen oversatt til engelsk, noe som burde bli gjort og lagt ut på Youtube.

*

I lenka
https://libcom.org/library/german-neo-nazis-anti-capitalism-jan-langehein står det fölgende:

"Regrettably, the German Left has little to offer in terms of response to the neo-Nazi anti-imperialist and anti-capitalist
change of focus. The racism of the 1990s was countered by a still active anti-racist movement, which provides assistance to
refugees and attempts to resist racist attacks on migrants. However, anti-American and anti-Semitic positions can also be
found in large parts of Left, with left-wing and right-wing anti-imperialist writings hardly distinguishable from each other.
What unites both sides is primarily the ‘culturalist’ (völkisch) element of their critiques. Both sides support the terror of
Hamas and al-Qaeda against Israelis and civilians of other Western states, while they differ only in their positions to
Germany."

No documentations here!

"Large parts of Left" do not "support the terror of Hamas and al-Qaeda against Israelis and civilians of other Western
states". Some very few, probably the Norwegian Rödt if they have not changed their positions with some Maoist(Stalinist and
Leninist/Trotskyist groups, support Taliban and Hamas struggle against the occupations in Afghanistan and Palestinian
territory, but hardly military attacks against civilians in Israel and Western states as stated by Jan Langehein who wrote
the article at Libcom, linked above.

I have huge problem logging in to Libcom to underline just this and deepen the point of view.


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Top    
Alexei Navalny's alliance with racism & neo-fascism - Just another instrument of the System to split and divide the massesHits: 18
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2018-15-03 04:14
[ Edit  Delete  ]
Reply      Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤

Most of the political parties in Russia are nationalist. Alexei Navalny is representing nothing new and just a wave breaker for further step to
the right in alliance with neo-fascist and neo-nazi groups in Russia which ultimately will appear as an instrument for the state and bourgeoisie.
That is why they are just against corruption of the existing state under Putin but not against the very capitalist system which is source of
corruption in Russia and elsewhere. Basically are they looking to climb the system and the system will make them what it wants.


"Alexei Navalny Compares Muslims to Cockroaches, Supports Gun Rights in Russia":

https://archive.org/details/VideoAlexeiNavalnyComparesMuslimsToCockroaches
https://www.youtube.com/watch?v=oVNJiO10SWw

"The reality is that Navalny first came to prominence as one of the key supporters of the 2006 “Russian March,” where neo-nazi symbols were
prominently displayed by participants. This was a controversial ’patriotic’ front which featured hardcore nationalist groups like Pamyat, the
Movement Against Illegal Immigration and the National State Party of Russia.

The following year, Navalny co-founded 'People,' a new party which promised to fight for the rights of ethnic Russians. By 2008, it had merged
with other groupings from the 2006 marches to become the 'Russian National Movement.' Navalny described the unified structures’ goals as "new
political nationalism,” adding: "we can teach blatant liberals a thing or two.”."

*

“Russia for Russians!”

"Acting in scopes of “divide and rule” tactics the Kremlin has been willing to engage in close relations with European far rights using Russian
nationalist organizations and individuals for establishing and maintaining close contacts. These ties have been secured by personal active
contribution of the Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin (one of the founding fathers of “Rodina”), Anatoly Zhuravlev (representative of
the United Russia), A. Dugin and other notorious Russian nationalists who have been able to establish cordial relations with and attain broad
understanding and support from the European far rights. Clearly such relations have been coordinated and guided from the very top of the existing
power architecture in the Russian Federation. International mass media have also unraveled extensive evidences[1] of significant financial support
the Kremlin is ready to provide for major European far right organizations. Moreover, the dialogue with European far rights is particularly vital
for the Kremlin in countries strategically important from energy security point of view – this is easily deducible from the map of Russian oil/gas
pipelines stretching to the EU and the state of relations between the local and Russian far rights."

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_128_russia_for_russians/russia_for_russians

(Obs: the link can be broken...)

*

https://libcom.org/news/alexi-navalny-no-“honest-guardian”-against-kremlin-oppression-anarchists-warn-29032017

"Our troubles are not generated by the fact that someone with political and economic power shares it or does not with other masters. Our anguish
is the result of the existing social system. The point is not to merely replace one bad person with other rulers. It is necessary to radically
change the whole current policy. In other words, to change the system.

Navalny and his supporters are the least suitable for this purpose. An entrepreneur, exploiting the labour of employees; a political adventurer
who was expelled from his own nationalist Liberal Party; who in 2006 held the neo-fascist Russian March, a preacher of rabid chauvinism; an
unconditional supporter of capitalism. The man himself belongs to the camp of the gentlemen, even if it is their currently “offended” faction. He
is no better than our current rulers, and does not offer anything in return for his tyranny."

*

(Kvidal:)
The way to fight for the masses in Russia is not to try to interfere with some Putin arrangement but to start struggling for ordinary people where
they work and live. Wages and living conditions! It is from there progressives must contribute to the class struggle of the working class
population and the working middle class. Criticism of corruption must be part of this main priority to lift up an alternative system - not to
merge with the same as we have seen so many times before.


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 


Jump to :


Forums

bevegelsen.no


Nå på bevegelsen.no: